Odwiedzono nas już
1221757
 razy

Zgubiłeś kartę?

Reklama

 • POL e-KO - najlepsze konto oszczędnościowe
  POL e-KO - najlepsze konto oszczędnościowe

OFERTA PRACY Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko: STANOWISKO DS. ZGODNOŚCI

 Szczekociny, dnia 14.09.2017 r.

OFERTA PRACY

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko:

 

STANOWISKO DS. ZGODNOŚCI

Miejsce pracy: CENTRALA Szczekociny

 

Główne zadania m.in.:

 • Realizowanie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, w tym

 • opracowywanie regulaminu funkcjonowania komórki ds. zgodności

 • identyfikacja ryzyka, monitorowanie na bieżąco zmian w zewnętrznych przepisach prawa

 • ocena ryzyka braku zgodności poprzez pomiar lub szacowanie tego ryzyka

 • projektowanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności

 • identyfikacja, pomiar i monitorowanie ryzyka braku zgodności

 • zapewnienie zgodności obowiązujących w Banku regulacji wewnętrznych z przepisami prawa, dbałość o ich spójność

 • współtworzenie oraz opiniowanie projektów procedur wewnętrznych dystrybucja przepisów do odpowiednich komórek Banku

 • Realizowanie zadań kontrolnych i sprawozdawczych poprzez

 • opracowywanie planów kontroli wewnętrznej krótko i długoterminowych

 • prowadzenie rejestrów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych

 • ustalanie przyczyn i skutków występujących nieprawidłowości i osób za nie odpowiedzialnych,

 • wykonywanie prac analitycznych: bieżąca analiza materiałów z przeprowadzanych kontroli, opracowywanie wniosków i ocen dotyczących wyników kontroli,

 • ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej funkcjonalnej w Banku,

 • sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu prowadzonej działalności

 • opiniowanie projektów regulaminów i procedur wewnętrznych Banku

 • współpraca z merytoryczną komórką Banku i zewnętrznymi organami kontroli

 • analiza protokołów z inspekcji dokonywanych przez nadzorcę oraz wydanych przez niego zaleceń, objęcie kontrolą wewnętrzną jakości i zakresu wykonania stwierdzonych nieprawidłowości,

 • przeprowadzanie czynności wyjaśniających w zakresie ryzyka braku zgodności i innych ryzyk

 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych zgodnie z regulacjami

 • Koordynowanie spraw w zakresie rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków

 • Pełnienie funkcji ABI

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: preferowane wykształcenie ekonomiczne: Finanse/ Bankowość/ Rachunkowość/ marketing i zarządzanie/ Audyt.

 • odporność na stres /umiejętność pracy pod presją czasu

 • wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego

 • wysoka kultura osobista

 • uczciwość, poufność, staranność i skuteczność pracy, profesjonalizm w działaniu (terminowe wykonywanie prac zgodnie z obowiązującym planem, raportowanie i sprawozdawania działań)

 • Dyspozycyjności

 • Prawo jazdy kat. B.

 

Wybranym osobom oferujemy:

 • pracę w stabilnym, rozwijającym się Banku Spółdzielczym

 • rozwój zawodowy –pakiet szkoleń

 • pracę z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników

 • stabilne warunki zatrudnienia

 • system premiowy uzależniony od skali zaangażowania i efektów pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule:

Stanowisko ds. zgodności”

osobiście w siedzibie Banku, pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: sekretariat@bsszczekociny.pl

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji tego i przyszłych procesów rekrutacyjnych w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania."

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.