Odwiedzono nas już
1517785
 razy

OFERTA PRACY Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko: PRACOWNIK SPRZEDAŻOWY - ANALITYK KREDYTOWY

OFERTA PRACY

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko:

PRACOWNIK SPRZEDAŻOWY - ANALITYK KREDYTOWY

Miejsce pracy: PLACÓWKI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZEKOCINACH

Etat: 1/1

Główne zadania m.in.:

·          Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych oraz informowanie o promocjach,

·          Pozyskiwanie nowych klientów, doradztwo w zakresie doboru najodpowiedniejszego dla klienta produktu,

·          Przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytów, pożyczek i gwarancji bankowych

·          Dokonywanie analizy wniosków kredytowych wraz z dokumentacją, a w szczególności: dokonywanie wstępnej weryfikacji klientów i oceny zdolności kredytowej; przeprowadzanie inspekcji u wnioskodawców; sporządzanie raportów kredytowych, ustalanie zaangażowania, warunków przyznania i spłaty analizowanych ekspozycji kredytowych; ustalanie form zabezpieczenia spłaty udzielanych kredytów

·          Sporządzanie i zawieranie umów kredytowych

·          Dokonywanie prawnych zabezpieczeń udzielanych kredytów zgodnie z zawartymi w decyzji kredytowej i ocenie                          z weryfikacji decyzji;

·          Monitoring i bieżąca kontrola ekspozycji kredytowej

·          Otwieranie i obsługa rachunków rozliczeniowych w tym bieżących i pomocniczych, oszczędnościowo –rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych,

·          Zawieranie umów i obsługa pozostałych usług bankowych (bankowość elektroniczna, karty, usługa sms, usługa udzielania informacji na hasło),

·          Utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami, oferowanie nowych produktów bankowych oraz udzielanie pełnej informacji o ofercie bankowej, w tym o bieżących promocjach,

·          Realizacja planów i polityk, przestrzeganie regulacji i procedur oraz innych zaleceń w za­kresie działalności handlowej.

Wymagania:

·           wykształcenie wyższe: preferowane wykształcenie ekonomiczne: Finanse/ Bankowość/ Rachunkowość/ marketing                             i zarządzanie.

·           odporność na stres /umiejętność pracy pod presją czasu

·           wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego

·           wysoka kultura osobista

·           uczciwość, poufność, staranność i skuteczność pracy, profesjonalizm w działaniu (terminowe wykonywanie prac zgodnie  z obowiązującym planem, raportowanie i sprawozdawania działań)

·           Dyspozycyjności

·           Prawo jazdy kat. B.

·           Mile widziane doświadczenie w branży bankowej

Wybranym osobom oferujemy:

·           pracę w stabilnym, dynamicznie rozwijającym się Banku Spółdzielczym

·           rozwój zawodowy – bogaty pakiet szkoleń

·           pracę z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników

·           stabilne warunki zatrudnienia

·           system premiowy uzależniony od skali zaangażowania

 


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule: „Praca – Analityk” na adres e-mail: sekretariat@bsszczekociny.pl lub w formie papierowej na adres Banku Spółdzielczego w Szczekocinach, 42-445 Szczekociny, ul. Żeromskiego 8. Dokumenty aplikacyjne można również złożyć osobiście w sekretariacie Prezesa Zarządu w Centrali Banku w Szczekocinach.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny”.

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.

 

Klauzula Informacyjna Administrator

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Szczekocinach. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek)  przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, ul. Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny, oraz przez e-mail: iodo@bs-szczekociny.pl