Odwiedzono nas już
1489907
 razy

Zgubiłeś kartę?

 

Reklama

  • Kredyt "ZA ZERO" - 12 rat x 0%
    Kredyt "ZA ZERO" - 12 rat x 0%

OFERTA PRACY Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko: INFORMATYK

OFERTA PRACY

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko:

INFORMATYK

Główne zadania:

·         konfiguracja i utrzymanie sprzętu sieciowego

·         utrzymanie sprawności systemów opartych o Linux; Windows Serwer

·         utrzymanie sprawności i konfiguracja sprzętu komputerowego i biurowego w placówkach Banku

·         konserwacja i naprawa urządzeń  komputerowych gromadzących, przetwarzających, transmitujących, przechowujących i zabezpieczających dane w systemie informatycznym,

·         okresowy przegląd i konserwacja pozostałego sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych Banku

·         administrowanie stroną internetową Banku oraz wewnętrzną strona intranetową,

·         zapewnienie sprawności technicznej urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa technicznego Banku oraz transportów wartości pieniężnych,

·         utrzymanie stabilności bakowego systemu informatycznego EuroBankNet firmy SoftNet oraz systemów współpracujących (konfigurowanie nowych stanowisk, uruchamianie nowych oddziałów), uczestniczenie we wdrożeniach nowych aplikacji systemu; analiza, dobór i optymalizowanie nowych rozwiązań informatycznych, szkolenie pracowników z zakresu działania systemu

·         utrzymanie i konfiguracja ciągłości systemów telekomunikacyjnych, w tym VoIP

Wymagania:

·         preferowane wykształcenie wyższe I lub II stopnia  kierunek informatyka lub pochodne ;

·         Preferowana znajomości wymagań rekomendacji D KNF – dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach;

·         dobra znajomość: pakiet biurowy Office, systemy desktopowe, serwisowanie sprzętu komputerowego, technologie sieci bezprzewodowych, technologie teleinformatyczne;

·         odporność na stres /umiejętność pracy pod presją czasu;

·         wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego;

·         uczciwość, poufność, staranność i skuteczność pracy, profesjonalizm w działaniu (terminowe wykonywanie prac zgodnie z obowiązującym planem, raportowanie i sprawozdawania działań);

·         Dyspozycyjności;

·         Prawo jazdy kat. B.

Wybranym osobom oferujemy:

·         pracę w stabilnym, rozwijającym się Banku Spółdzielczym

·         zdobycie doświadczenia w doskonaleniu bankowych systemów informatycznych 

·         rozwój zawodowy –szkolenia, udział seminariach, konferencjach

·         stabilne warunki zatrudnienia


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule: „Praca – Informatyk” na adres e-mail: monikapytlarz@wp.pl lub w formie papierowej na adres Banku Spółdzielczego w Szczekocinach, 42-445 Szczekociny, ul. Żeromskiego 8. Dokumenty aplikacyjne można również złożyć osobiście w sekretariacie Prezesa Zarządu w Centrali Banku w Szczekocinach.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny”.

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.

 

Klauzula Informacyjna Administrator


Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Szczekocinach. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek)  przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, ul. Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny, oraz przez e-mail: iodo@bs-szczekociny.pl