Odwiedzono nas już
1489880
 razy

Zgubiłeś kartę?

 

Reklama

  • „Bankowość mobilna w obiektywie” - KONKURS
    „Bankowość mobilna w obiektywie” - KONKURS

UWAGA! Szukamy pracownika na stanowisko: Analityk kredytowy – Pracownik sprzedażowy

OFERTA PRACY

Miejsce pracy: PLACÓWKI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZEKOCINACH
Etat: 1/1
Główne zadania m.in.:

·    Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych oraz informowanie o promocjach,
·    Pozyskiwanie nowych klientów, doradztwo w zakresie doboru najodpowiedniejszego dla klienta produktu,
·    Przyjmowanie wniosków o udzielenie kredytów, pożyczek i gwarancji bankowych
·    Dokonywanie analizy wniosków kredytowych wraz z dokumentacją, a w szczególności: dokonywanie wstępnej weryfikacji klientów i oceny zdolności kredytowej; przeprowadzanie inspekcji u wnioskodawców; sporządzanie raportów kredytowych, ustalanie zaangażowania, warunków przyznania i spłaty analizowanych ekspozycji kredytowych; ustalanie form zabezpieczenia spłaty udzielanych kredytów
·    Sporządzanie i zawieranie umów kredytowych
·    Dokonywanie prawnych zabezpieczeń udzielanych kredytów zgodnie z zawartymi w decyzji kredytowej i ocenie   z weryfikacji decyzji;
·    Monitoring i bieżąca kontrola ekspozycji kredytowej
·    Otwieranie i obsługa rachunków rozliczeniowych w tym bieżących i pomocniczych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych,
·    Zawieranie umów i obsługa pozostałych usług bankowych (bankowość elektroniczna, karty, usługa sms, usługa udzielania informacji na hasło),
·    Utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami, oferowanie nowych produktów bankowych oraz udzielanie pełnej informacji o ofercie bankowej, w tym o bieżących promocjach,
·    Realizacja planów i polityk, przestrzeganie regulacji i procedur oraz innych zaleceń w za­kresie działalności handlowej.
 

Wymagania:

·    wykształcenie wyższe: preferowane wykształcenie ekonomiczne: Finanse/ Bankowość/ Rachunkowość/ marketing i zarządzanie.
·    odporność na stres /umiejętność pracy pod presją czasu
·    wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego
·    wysoka kultura osobista
·    uczciwość, poufność, staranność i skuteczność pracy, profesjonalizm w działaniu (terminowe wykonywanie prac zgodnie  z obowiązującym planem, raportowanie i sprawozdawania działań)
·    Dyspozycyjności
·    Prawo jazdy kat. B.
·    Mile widziane doświadczenie w branży bankowej

Wybranym osobom oferujemy:

·    pracę w stabilnym, dynamicznie rozwijającym się Banku Spółdzielczym
·    rozwój zawodowy – bogaty pakiet szkoleń
·    pracę z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników
·    stabilne warunki zatrudnienia
·    system premiowy uzależniony od skali zaangażowania

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule: „Praca – Analityk” na adres e-mail: sekretariat@bsszczekociny.pl lub w formie papierowej na adres Banku Spółdzielczego w Szczekocinach, 42-445 Szczekociny, ul. Żeromskiego 8. Dokumenty aplikacyjne można również złożyć osobiście w sekretariacie Prezesa Zarządu w Centrali Banku w Szczekocinach.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny”.

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.

 

Klauzula Informacyjna Administrator

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Szczekocinach. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek)  przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, ul. Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny, oraz przez e-mail: iodo@bs-szczekociny.pl