Facebook Planet Plus

Komunikat - Zmiany w płatnościach kartą przez internet od 1 stycznia 2021r.

Szanowny Kliencie,

Przypominamy, że jeżeli nadal chcesz płacić kartą w Internecie, pamiętaj o ustawieniu kodu PIN w Kartosferze!

Po 1 stycznia 2021r., niewprowadzenie kodu PIN przy dokonywaniu płatności internetowej kartą, będzie skutkowało niewykonaniem transakcji.

W związku z wejściem w życie dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2) zobowiązującej do stosowania silnego uwierzytelniania (SCA) we wszystkich płatnościach internetowych dokonanych kartą, w z dniem 1 stycznia 2021r. zmianie ulegnie sposób autoryzacji tych transakcji. Aby dokonać tych płatności wymagane będzie:

 • podanie kodu PIN ustawionego dla 3D Secure w KartoSFERZE, a następnie
 • kodu przesłanego w wiadomości SMS na nr tel. podany w Banku.

 

Jak zalogować się na Kartosfera.pl:

1. Aby zalogować się do portalu należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl. Po wejściu na stronę portalu pojawi się okno do logowania.

2. Jeśli logujesz się do portalu po raz pierwszy:

  • Kliknij w „Zarejestruj się”.
 •  
  • Zostaniesz przekierowany na stronę rejestracji, gdzie podajesz numer PESEL. W przypadku gdy jesteś nierezydentem i nie posiadasz numeru PESEL, musisz przyjść do placówki sprzedażowej Banku i poprosić o numer identyfikacyjny do portalu kartowego.

  • Następnie zostaniesz przekierowany do kroku nr 2 rejestracji. Na ekranie zaprezentowany zostanie Twój numer telefonu (w postaci maskowanej) zdefiniowany w Banku, na który zostanie wysłany SMS z hasłem aktywującym dostęp do portalu. Hasło aktywacyjne ważne jest przez 60 minut od momentu jego otrzymania. Jeśli przez ten czas, nie wykorzystasz hasła, to należy wrócić do strony logowania się i powtórzyć proces rejestracji od początku. Jeżeli to nie będzie twój numer telefonu, zgłoś się do placówki Banku w celu jego aktualizacji. W przypadku braku zdefiniowanego numeru telefonu w Banku, zostaniesz poproszony o kontakt z placówką sprzedażową Banku w celu podania numeru telefonu do rejestracji w portalu. Dodatkowo, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na przesyłanie Haseł 3D Secure na Twój numer telefonu zdefiniowany w Banku oraz o zapoznanie się i akceptację Regulaminu portalu. Wyrażenie zgody i akceptacja Regulaminu jest konieczna, aby dokończyć proces rejestracji w portalu kartowym. Po akceptacji warunków, kliknij „Zarejestruj”.

  • W 3-cim kroku rejestracji wprowadź numer PESEL lub numer identyfikacyjny (w przypadku nierezydentów) uzyskany od pracownika placówki sprzedażowej Banku oraz hasło aktywacyjne przesłane SMS-em na Twój numer telefonu.

  • Po wpisaniu danych i zatwierdzenie ich przyciskiem „Zaloguj” zostaniesz przekierowany na ekran do przymusowej zmiany hasła. Zdefiniowane przez Ciebie hasło musi spełniać następujące kryteria:
   • minimum 8 znaków,
   • co najmniej jedna cyfra,
   • co najmniej jedna mała litera (bez polskich znaków),
   • co najmniej jedna wielka litera (bez polskich znaków),
   • hasło musi różnić się od poprzedniego (jeśli wcześniej korzystałeś już z portalu)
   • hasło nie może zawierać numeru PESEL

Po kliknięciu „Zmień”, portal zweryfikuje, czy proces zmiany hasła przebiega prawidłowo. W przypadku, gdy hasło nie spełnia ww. kryteriów zostanie zaprezentowany stosowny komunikat na ekranie i zostaniesz poproszony o zmianę hasła z uwzględnieniem wytycznych.

3. Jeżeli jesteś już zarejestrowany do portalu kartowego wejdź na stronę internetową www.kartosfera.pl, podaj PESEL lub login (jeżeli został nadany) oraz hasło, które ustaliłeś przy pierwszym logowaniu do portalu.

Jak ustawić kod PIN do transakcji internetowych:

Po zalogowaniu do Kartosfery ustaw kod PIN dla transakcji internetowych w zakładce 3D Secure, aby móc wykonywać transakcji kartą w Internecie. Aby tego dokonać należy:

 • Przejść na zakładkę 3D Secure i wprowadź wybrany przez siebie 4-cyforwy kod PIN w miejscu oznaczonym „Ustaw odpowiedź”. Jeśli wpiszesz hasło dłuższe niż 4 znaki lub złożone z liter, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

Kod PINdo transakcji internetowych nadajesz raz, obowiązuje on dla wszystkich Twoich kart. Możesz zmienić kod PIN do transakcji internetowych w dowolnym momencie.

 • Po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN w formacie: 4 cyfrowym naciśnij przycisk „Akceptuj”. Otrzymasz kod SMS, który należy wprowadzić na kolejnym ekranie.

 • Wprowadź jednorazowy kod SMS oraz naciśnij „Potwierdź”

 

Uwaga! Od tego momentu podczas transakcji internetowych zabezpieczonych 3D Secure, będziesz proszony w pierwszej kolejności o podanie kodu PIN(Pytanie” Proszę o podanie kodu PIN”) a po jego poprawnym wprowadzeniu, otrzymasz jednorazowe hasło SMS.

Uwaga!

Kod PIN, który ustawisz do autoryzacji transakcji internetowych kartą

NIE JEST

Kodem PIN do transakcji poza Internetem
(tzn.: wypłat/wpłat w bankomatach, autoryzacjach transakcji
w terminalach płatniczych itp)!!!