Facebook Planet Plus

Kredyt mieszkaniowy BONUS - EKO

Kredyt mieszkaniowy w specjalnej ofercie BONUS-EKO to
najlepsza oferta aby zrealizować marzenia o własnym "m".

Prowizja nawet 0%

Marża już od 1,19%

  1. Cel kredytowania:
  • mieszkaniowy, z zabezpieczeniem w postaci wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości na rzecz Banku Spółdzielczego w Szczekocinach wymaganym przed uruchomieniu kredytu, (np. przedstawienie w Banku wniosku o wpis hipoteki na nieruchomości wraz z dowodem złożenia go we właściwym sądzie i uiszczenia wymaganych opłat sądowych), lub
  • zakup/ budowa domu lub mieszkania, którego roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekracza 40 kWh/m2/rok, z zabezpieczeniem w postaci wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości na rzecz Banku Spółdzielczego w Szczekocinach 

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,38 % dla następujących założeń: kredyt udzielony w dniu 12.08.2022r., (warunek posiadania produktów przez cały okres kredytowania: konto osobiste, karta kredytowa, ubezpieczenie na życie z oferty Banku i/lub ubezpieczenie majątkowe mieszkanie/dom) z oferty Banku) całkowita kwota kredytu: 250.035 PLN; okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 8,04 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,85 %) i marży Banku w wysokości 1,19%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu  o 1,00 p.p.). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC): 19,00 PLN, wydanie oświadczenia Banku i wniosku o wpis hipoteki 60,00 PLN. Równa rata miesięczna: 1.937,45 PLN (ostatnia wyrównawcza w wysokości 2.105,82 PLN). Całkowity koszt kredytu 332.147,37 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 331.368,37 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 0 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 0,00 PLN oraz opłata przygotowawcza w kwocie 500,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 582.182,37 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć . Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

 

 

Masz więcej pytań?

Chcesz otrzymać ofertę?

      odwiedź jedną z naszych placówek

     zadzwoń do nas


    wypełnij formularz kontaktowy