Facebook Planet Plus
Obwieszczenie o I terminie licytacji nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem restauracyjno-hotelowym (działkę o nr ewid. 790/3, o pow. 26.936m2, poł. w Lgocie Murowanej)

Obwieszczenie o I terminie licytacji nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem restauracyjno-hotelowym (działkę o nr ewid. 790/3, o pow. 26.936m2, poł. w Lgocie Murowanej)