Facebook Planet Plus

Oferta pracy - Stanowisko obsługi klienta.

OFERTA PRACY
Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko:
OBSŁUGA KLIENTA 

Główne zadania m.in.:
    • Aktywna sprzedaż produktów i usług bankowych (w tym sprzedaż kredytów, produktów depozytowych, rachunków, ubezpieczeń) oraz informowanie o promocjach,
    • Pozyskiwanie nowych klientów, doradztwo w zakresie doboru najodpowiedniejszego dla klienta produktu,
    • Utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi klientami, oferowanie nowych produktów bankowych oraz udzielanie pełnej informacji o ofercie bankowej, w tym o bieżących promocjach,
    • Otwieranie i obsługa rachunków rozliczeniowych w tym bieżących i pomocniczych, oszczędnościowo –rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz rachunków lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych,
    • Zawieranie umów kredytowych,
    • Zawieranie umów i obsługa pozostałych usług bankowych (bankowość elektroniczna, karty, usługa sms, usługa udzielania informacji na hasło),
    • Przyjmowanie i księgowanie dyspozycji klientów składanych w formie przelewów,
    • Obsługa kasowo – dysponencka,
    • Realizacja planów i polityk, przestrzeganie regulacji i procedur oraz innych zaleceń Oddziału Banku 
w za­kresie działalności handlowej.
Wymagania:
    • wykształcenie: preferowane wykształcenie ekonomiczne: Finanse/ Bankowość/ Rachunkowość/ marketing i zarządzanie.
    • odporność na stres /umiejętność pracy pod presją czasu
    • wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego
    • wysoka kultura osobista 
    • uczciwość, poufność, staranność i skuteczność pracy, profesjonalizm w działaniu (terminowe wykonywanie prac zgodnie  z obowiązującym planem, raportowanie i sprawozdawania działań)
    • Dyspozycyjności
    • Prawo jazdy kat. B.
    • Mile widziane doświadczenie w branży bankowej

Wybranym osobom oferujemy:
    • pracę w stabilnym Banku Spółdzielczym
    • rozwój zawodowy – pakiet szkoleń
    • pracę z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników 
    • stabilne warunki zatrudnienia
    • system premiowy uzależniony od skali zaangażowania
    • benefity: pomoc świąteczna, dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci 


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule:
 „OBSŁUGA KLIENTA ” 

osobiście w siedzibie Banku, pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: sekretariat@bsszczekociny.pl


W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji  prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. 


Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.
Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.
Klauzula Informacyjna Administrator
Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Szczekocinach. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek)  przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, ul. Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny, 
oraz przez e-mail: iodo@bs-szczekociny.p