Facebook Planet Plus

Przelewy zagraniczne

Z przyjemnością informujemy, że już od dziś za pośrednictwem bankowości internetowej można realizować przelewy zagraniczne. Płatności realizujemy w 5 walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski). Kursy walut dostępne są w jednostkach Banku oraz na stronie internetowej
Banku.

Aby zrealizować przelew zagraniczny za pośrednictwem bankowości internetowej należy postępować zgodnie z załączonymi wskazówkami.

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach.

Oferujemy następujące typy przelewów:

  • przelew SEPA
  • polecenie wypłaty

Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

  • waluta transakcji EUR,
  • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC,
  • koszty „SHA”,
  • tryb realizacji standardowy,
  • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
  • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

 

Masz więcej pytań?


Pliki do pobrania