Facebook Planet Plus
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Świadczenie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” to program rządowy w którym możesz dostać w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu kosztów związanych z wychowaniem dziecka.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" nie zależy od dochodu rodziny. Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje jeśli:

 • jesteś matką dziecka
 • jesteś ojcem dziecka
 • przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35 miesiąc.

Jaka jest wysokość świadczenia?

Rodzinny kapitał opiekuńczy wynosi w sumie do 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko.

Jako rodzic możesz zadecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, lub 1000 zł przez 12 miesięcy.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie online- za pośrednictwem:

- platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

- portalu Emp@tia.

- przez bankowość elektroniczną- informujemy, że Klienci Banku Spółdzielczego w Szczekocinach mają możliwość składania wniosku za platformie Eximee.

Realizacją Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, czyli prowadzeniem postepowania w sprawie przyznania świadczenia i jego wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 1.  Wniosek o świadczenie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” znajdziesz po zalogowaniu się do systemu bankowości internetowej eBankNet (wnioski -> 500+, 300+ i RKO).
 2. Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu internetowego. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 3. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na stronie rządowej lub na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Złożony wniosek możesz pobrać tylko raz, po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
 5. Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, przygotuj wcześniej ich skany.
 6. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z instrukcjami wypełniania wniosku na stronie rządowej oraz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub skontaktuj się z ZUS , który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy świadczenie przysługuje.
 7. Statusy wniosku:
  -„Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  -„Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  -„Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia, należy go złożyć ponownie.
 8. Złożony wniosek zostanie przekazany do systemu Emp@tia. Na tym etapie kończy się rola Banku. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez ZUS.
 9. Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku. Jest ono dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ właściwy.
 10. Jeśli okaże się, że Twój wniosek jest nieprawidłowo wypełniony, zostaniesz o tym poinformowany.
 11. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ właściwy w sprawie świadczenia „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”.

Wnioski online można składać już od 1 stycznia 2022 roku.

Jako matka albo ojciec dziecka możesz złożyć wniosek: 

- od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc,

- do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

Jeśli złożysz wniosek w tym okresie będzie Ci przysługiwał kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc.

Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko kończy 13. miesiąc, otrzymasz pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąc). 

W przypadku pozytywnej decyzji, wypłata świadczenia nastąpi na rachunek wskazany we wniosku.

Informację o przyznaniu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS.

Jeśli Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzje odmową. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS. 

Bezpieczeństwo

Składając Wniosek w programie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. Ważne informacje:

 • Wniosek w programie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do systemie bankowości internetowej.
 • Aby złożyć wniosek z programu „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” zalecamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer 8.
 • Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek w programie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”.

Po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej, w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu autoryzacyjnego jedynie wtedy, gdy wskażesz, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto Banku Spółdzielczego w Szczekocinach. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na początku składania wniosku.

 

Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku w programie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” za pośrednictwem systemu bankowości internetowej w formie wiadomości wysłanej w systemie. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku w programie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie za pośrednictwem Infolinii Banku.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem w programie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Czy Bank Spółdzielczy w Szczekocinach umożliwia złożenie wniosku Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Elektroniczne wnioski RKO dostępne są w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach dla osób, które są jego klientami i mają dostęp do systemu bankowości internetowej. 

 

Jak złożyć wniosek Rodzinny Kapitał Opiekuńczy za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Szczekocinach?

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przygotuj dane osobowe swoje i dzieci, dla których składasz wniosek o świadczenie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” , w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.

 • Zaloguj się do serwisu internetowego.
 • Wejdź do zakładki wnioski -> 500+, 300+ i RKO i kliknij „Nowy wniosek”.
 • Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia niż konto w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w Banku.
 • Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli w danych w Banku podany jest nieaktualny adres zamieszkania, zmień go podczas wypełniania Wniosku.
 • Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
 • Wyślij wniosek. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku o świadczenie „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

Informację o przyznaniu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS.

 

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Wniosek o świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 roku. 

 

Mam problem ze złożeniem wniosku. Nie mogę znaleźć wniosku?

W takiej sytuacji prosimy o kontakt z infolinią Banku pod numerem 34 378 77 77

 

Jaki urząd/organ zajmuje się rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem rodzinnego kapitału opiekuńczego?

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jakie konto podać we wniosku o świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy do wypłaty świadczeń?

Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenie. Jeśli składasz wniosek w systemie bankowości internetowej, możesz wskazać konto w BS Szczekociny lub w dowolnym innym banku.

 

Czy po wysłaniu wniosku o świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przez system bankowości internetowej będzie można go modyfikować?

Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek skontaktuj się z ZUS. 

 

Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy"? Jaka jest rola Banku w tym procesie?

Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego programu „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” podejmuje ZUS. Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku o świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy za pomocą systemu bankowości internetowej. Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez ZUS. Wniosek oraz załączniki Bank trwale usuwa po wysłaniu ich do systemu Emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez ZUS.

 

Czy do przyznania świadczenia w ramach Programu "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku dobry start podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy”. Bank nie przekazuje w ramach wniosku o „Rodzinny Kapitał Opiekuńczy” żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

 

Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy" moje dane?

Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku o świadczenie dobry start podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy".

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku w Programie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej, etapu rejestracji wniosku w systemie oraz jego wysłania.
 • do ZUS  – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do ZUS oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Szczekocinach przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.