Facebook Planet Plus

System kontroli wewnętrznej

Działając zgodnie z zapisami Rekomendacji H KNF, Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zwany dalej „Bankiem„ przekazuje do informacji opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonujący
w Banku. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej określa uchwalony przez Zarząd Banku i zatwierdzony przez Rade Nadzorczą „Regulamin systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach”.


Pliki do pobrania