Facebook Planet Plus

Ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenia dla rolników to gama produktów która chroni rolnika i jego gospodarstwo rolne. W zależności od wybranej oferty zakres ubezpieczenia może obejmować:

  • obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym
  • dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych
  • dobrowolne ubezpieczenie domu
  • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) Rolnika
  • dobrowolne ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczenie upraw rolnych
  • ubezpieczenie produkcji zwierzęcej i zwierząt gospodarskich
  • ubezpieczenie instalacji OZE+

 

Masz więcej pytań?