Facebook Planet Plus

Ubezpieczenia komunikacyjne

W ramach oferty ubezpieczenia komunikacyjnego oferujemy szeroki zakres ochrony zapewniający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, w tym: odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku ruchem ubezpieczonego pojazdu.

Ubezpieczenie w zależności od oferty może obejmować:

  • obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego
  • autocasco (AC)
  • pomoc assistance
  • zieloną kartę
  • ubezpieczenie szyb
  • ochronę prawną pojazdów mechanicznych
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Porównaj teraz

Masz więcej pytań?