Facebook Planet Plus

Ubezpieczenia majątkowe

Zadbaj o swój majątek i skorzystaj z dostępnej w Banku oferty ubezpieczenia majątkowego.

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach oferty ubezpieczenia majątkowego może być ubezpieczenie:

 • domów i mieszkań
 • nieruchomości w budowie
 • stałych elementów budynku
 • garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego
 • ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia
 • obrony interesów prawnych Ubezpieczonego oraz poniesionych przez Ubezpieczyciela związanych z tym kosztów
 • odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia w zależności od oferty może obejmować:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji
 • Ubezpieczenie oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego od stłuczenia i pęknięcia
 • Ubezpieczenie porady prawnej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Porównaj teraz

Masz więcej pytań?