Facebook Planet Plus

Ubezpieczenia podróżne

Ubezpieczenie podróżne skierowane jest do osób wyjeżdżających za granicę zarówno w celach turystycznych, jak również do pracy. Zapewni pomoc w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku podczas zagranicznego wyjazdu.

Zakres ubezpieczenia w zależności od oferty może obejmować

  • koszty leczenia i pomocy w podróży
  • koszty leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i dentystycznego
  • koszty poszukiwania i ratownictwa oraz dodatkowo ryzyka, takie jak: następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, bagaż podróżny (w tym sprzęt sportowy)
  • pomoc finansową w przypadku utraty gotówki w wyniku rabunku
  • koszty odwołania podróży
  • koszty poniesione w związku z opóźnieniem lub odwołaniem lotu
  • koszty leczenia powypadkowego w Rzeczpospolitej Polskiej
  • zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie

 

Masz więcej pytań?