Facebook Planet Plus

Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach posiada w swojej ofercie produkty Towarzystw Ubezpieczeniowych takich jak: Generali Życie T.U. S.A., Generali T.U. S.A., TUiR WARTA S.A., TUnŻ WARTA S.A. (w tym HDI), SALTUS T.U.W, SALTUS TUnŻ, Wiener, InterRisk. Dzięki temu bez ponoszenia dodatkowych kosztów możecie Państwo w placówkach Banku zawrzeć ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe oraz na życie.

Nasi partnerzy:

 

Zadbaj o swój majątek i skorzystaj z dostępnej w Banku oferty ubezpieczenia majątkowego.

Przedmiotem ubezpieczenia w ramach oferty ubezpieczenia majątkowego może być ubezpieczenie:

 • domów i mieszkań
 • nieruchomości w budowie
 • stałych elementów budynku
 • garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego
 • ruchomości domowych, stałych elementów wyposażenia
 • obrony interesów prawnych Ubezpieczonego oraz poniesionych przez Ubezpieczyciela związanych z tym kosztów
 • odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia w zależności od oferty może obejmować:

 • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji
 • Ubezpieczenie oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego od stłuczenia i pęknięcia
 • Ubezpieczenie porady prawnej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym+

Porównaj teraz

                 

 

Masz więcej pytań?

W ramach oferty ubezpieczenia komunikacyjnego oferujemy szeroki zakres ochrony zapewniający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, w tym: odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku ruchem ubezpieczonego pojazdu. Ubezpieczenie w zależności od oferty może obejmować:

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego
 • autocasco (AC)
 • pomoc assistance
 • zieloną kartę
 • ubezpieczenie szyb
 • ochronę prawną pojazdów mechanicznych
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Porównaj teraz

Masz więcej pytań?

Polisa turystyczna to niezbędny element każdego wyjazdu za granicę. Wypełniając poniższy formularz w kilka chwil porównasz kwotacje dostępnych towarzystw i wybierzesz ubezpieczenie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb. Dzięki temu podczas urlopu możesz mieć spokojną głowę i cieszyć się jedynie urokami zagranicznych podróży! Wybrane ubezpieczenie możesz od razu kupić przez Internet!

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia stanowi główny składnik dobrze dobranego pakietu ubezpieczenia turystycznego. Leczenie poza granicami naszego kraju bywa bardzo kosztowne. Przy wyborze polisy warto zwrócić uwagę czy Ubezpieczyciel gwarantuje nam pomoc bezgotówkową (Ubezpieczyciel rozlicza się z placówkami medycznymi), czy otrzymamy zwrot kosztów po powrocie do kraju.
 • Ubezpieczenie bagażu chroni bagaż przed uszkodzeniem lub utratą wskutek klęsk żywiołowych, rabunku, kradzieży z włamaniem ale również w sytuacji nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego, w następstwie którego nie mógł on sprawować pieczy nad Bagażem.
 • Ubezpieczenie Assistance w podróży to niezwykle ważny element ubezpieczeń turystycznych. Porównując oferty Assistance, warto zastanowić się nad celem swojej podróży i możliwymi ryzykami. Jeżeli celem wyjazdu są wycieczki górskie lub rejsy morskie należałoby się upewnić, że w razie wypadku Assistance pokrywa koszty organizacji wyprawy ratunkowej. Jeżeli celem wypoczynku jest odpoczynek w dobrym hotelu, można wybrać wariant skromniejszy, lecz za to tańszy. Warto też sprawdzić, czy ubezpieczenie pokrywa koszty organizacji tłumacza, zwłaszcza jeżeli celem wyprawy jest kraj, gdzie ani służba zdrowia, ani organy ścigania mogą nie móc porozumieć się biegle po angielsku.

 

                                             Porównaj teraz                                       

     

Masz więcej pytań?

                                                                          

odwiedź jedną               zadzwoń do nas        wypełnij formularz

z naszych placówek                                               kontaktowy

Ubezpieczenie na życie i osobowe to oferta przeznaczona dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i rolników która może obejmować:

 • ochronę zdrowia i życia całej rodziny
 • świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku
 • OC w życiu prywatnym
 • zabezpieczenie przed skutkami finansowymi z tytułu szkód wyrządzonych przez członków rodziny
 • świadczenia związane z dzieckiem, rodzicami lub teściem
 • bezterminową ochronę seniorom
 • zabezpieczenie najbliższej osoby
 • pobyt w szpitalu
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

 

Masz więcej pytań?

Ubezpieczenie podróżne skierowane jest do osób wyjeżdżających za granicę zarówno w celach turystycznych, jak również do pracy. Zapewni pomoc w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku podczas zagranicznego wyjazdu.

Zakres ubezpieczenia w zależności od oferty może obejmować:

 • koszty leczenia i pomocy w podróży
 • koszty leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego i dentystycznego
 • koszty poszukiwania i ratownictwa oraz dodatkowo ryzyka, takie jak: następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, bagaż podróżny (w tym sprzęt sportowy)
 • pomoc finansową w przypadku utraty gotówki w wyniku rabunku
 • koszty odwołania podróży
 • koszty poniesione w związku z opóźnieniem lub odwołaniem lotu
 • koszty leczenia powypadkowego w Rzeczpospolitej Polskiej
 • zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie

 

Masz więcej pytań?

 Ubezpieczenia dla rolników to gama produktów która chroni rolnika i jego gospodarstwo rolne.

W zależności od wybranej oferty zakres ubezpieczenia może obejmować:

 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym
 • dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych
 • dobrowolne ubezpieczenie domu
 • obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) Rolnika
 • dobrowolne ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie upraw rolnych
 • ubezpieczenie produkcji zwierzęcej i zwierząt gospodarskich
 • ubezpieczenie instalacji OZE

 

Masz więcej pytań?

W ramach oferty Ubezpieczenia dla Firm oferujemy szeroką gamę produktów chroniących majątek Twojego przedsiębiorstwa oraz zdrowie i życie pracowników.  W zależności od wybranej oferty zakres ubezpieczenia może obejmować:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ochrona sprzętu elektronicznego od zdarzeń losowych
 • pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody
 • ochrona przed kradzieżą gotówki w kasetce lub kasie
 • ubezpieczenie utraty dochodu w wyniku wypadku
 • grupowe ubezpieczenie NNW dla pracowników zapewniające ochronę przez całą dobę i na całym świecie

 

Masz więcej pytań?

Zadbaj o swoje dziecko i skorzystaj z ubezpieczenia szkolnego dla swojej pociechy. W zależności od wybranej oferty zakres ubezpieczenia może obejmować:

 • śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 
 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie wypadku
 • zapadnięcie w śpiączkę w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • pobyt w szpitalu 
 • poważne zachorowanie ubezpieczonego
 • koszty leczenia ubezpieczonego i pakiet świadczeń pielęgnacyjnych związanych z wypadkiem
 • wizytę u psychologa
 • korepetycje z wybranych przedmiotów po nieszczęśliwym wypadku
 • atrakcyjny pakiet usług assistance
 • ochrona na terenie całego świata, w szkole i poza nią

 

 

Masz więcej pytań?