Facebook Planet Plus

Usługa SMS Banking

SMS Banking to usługa umożliwiająca stałą informację o środkach zgromadzonych na rachunku bankowym klienta. Informacja o stanie i obrotach na rachunkach objętych usługą jest generowana automatycznie i bezobsługowo, zapewniając przy tym odpowiedni poziom poufności przekazywanych danych. Wygodna postać wiadomości tekstowej SMS, może być odczytana i dostępna w każdej chwili w pamięci telefonu. W usłudze SMS najważniejsze są wygoda i prostota – komórkę Klient ma zawsze przy sobie i przez nią może nawiązać kontakt z Bankiem z dowolnego miejsca, właśnie wtedy, kiedy tego potrzebuje. Usługa może być przypisana do wielu rachunków

SMS Banking umożliwia Posiadaczowi Rachunku:

  • otrzymywanie automatycznie generowanego komunikatu informującego o stanie na rachunkach (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym wcześniej rachunku),
  • uzyskiwanie aktualnych informacji o rachunkach bankowych,
  • uzyskiwanie aktualnych danych o charakterze informacyjnym,
  • otrzymywanie automatycznych powiadomień przed zdarzeniem (np. spłata raty kredytu za 2 dni),
  • otrzymywanie automatycznych powiadomień po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku),
  • dokonywanie blokady dostępu do systemu bankowości internetowej. 

 

Masz więcej pytań?