Facebook Planet Plus

Zasady Ładu Korporacyjnego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZEKOCINACH O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach informuje, że Bank i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosują i będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) zgodnie z załączonym oświadczeniem Zarządu Banku.

Zasady są wdrażane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Szczekocinach


Pliki do pobrania