Facebook Planet Plus

Zastrzeżenie karty

W przypadku utraty karty płatniczej należy niezwłocznie dokonać jej zastrzeżenia. Można to zrobić na kilka sposobów:

  • telefonicznie, za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828,
  • telefonicznie poprzez infolinię Banku BPS S.A. +48 86 215 50 50,
  • za pośrednictwem portalu kartowego www.kartosfera.pl
  • osobiście w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Szczekocinach w godzinach obsługi klienta.

Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy użyciu karty od momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty. Zgłoszenie, o którym mowa wyżej jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty Użytkownik ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. W miejsce karty utraconej i zastrzeżonej Bank, na wniosek Posiadacza karty, wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i numerem PIN.