Odwiedzono nas już
1843657
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Kursy walut
 
BPS 2020-02-21 16:00
  skup sprzedaż
1 USD 3.8670 4.0522
1 EUR 4.1861 4.3861
1 CHF 3.9240 4.1578
1 GBP 4.9766 5.2736
1 AUD 2.5374 2.6889
1 DKK 0.5572 0.5904
1 CAD 2.8990 3.0720
1 NOK 0.4123 0.4369
100 HUF 1.2335 1.3070
1 CZK 0.1660 0.1758
1 SEK 0.3941 0.4176

 

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2020-02-21
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,41 -1,99%
EURIBOR 1M -0,48 -3,43%
Wspierane przez Money.pl

 

Reklama

 • Kredyt Unia Biznes
  Kredyt Unia Biznes

Kredyt mieszkaniowy "Mój dom"

KREDYT MIESZKANIOWY – REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD

Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 4,42 % dla następujących założeń: (klient posiada lub założy rachunek z pakietem usług) całkowita kwota kredytu: 140 009 PLN; okres kredytowania: 240 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 4,12 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.72 %) i marży Banku w wysokości 2,40%, obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższana marżę kredytu o 1,00 p.p.). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC): 19,00 PLN. Równa rata miesięczna: 857,91 PLN (ostatnia wyrównawcza w wysokości 873,74 PLN). Całkowity koszt kredytu 68 425,40 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 65 905,23 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 1,50 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2100,14 PLN oraz opłata przygotowawcza w kwocie 420,03 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 208 653,40 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć . Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego „Mój Dom” na 27.06.2019r.

 

Kredyt Mój Dom może być przeznaczony na:

 1. zakup działki budowlanej;

 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

 4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;

 6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

 7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego z innego banku, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;

 8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

 2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,

 3. zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

 1. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;

 2. remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom;

 3. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:

 1. budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

 2. generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

 1. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku(inwestycje mieszkaniowe realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę, w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową).

 2. zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu Mój Dom lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;

 3. refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 9-10, jeżeli zostały one poniesione
  przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu
  notarialnego przenoszącego własność na Kredytobiorcę lub na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 8, od 12 miesięcy od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia;

 4. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego lub aktu przenoszącego własność na Kredytobiorcę

 5. dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu.

 

Okres kredytowania wynosi :

 1. od 1 roku do 15 lat – w przypadku, gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej;

 2. od 5 do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania. Na wniosek Wnioskodawcy okres kredytowania może zostać wydłużony do maksymalnie 30 lat.

 

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:

 1. w przypadku kredytu na zakup działki:

 1. 50% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank

 1. W przypadku pozostałych celów kredytu:

 1. 80% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia, albo

 2. 90% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia w przypadku kredytu udzielonego z zabezpieczeniem przejściowym w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu (dalej: ubezpieczenie NWW)