Odwiedzono nas już
1942860
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Kursy walut
 
BPS
  skup sprzedaż
1 USD
1 EUR
1 CHF
1 GBP
1 AUD
1 DKK
1 CAD
1 NOK
100 HUF
1 CZK
1 SEK

 

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2020-08-07
WIBID 3M 0,03 +0,00%
WIBOR 3M 0,23 +0,00%
WIBOR 1M 0,20 +0,00%
EURIBOR 3M -0,47 -1,50%
EURIBOR 1M -0,51 +0,58%
Wspierane przez Money.pl

 

Reklama

  • System ochrony zrzeszenia
    System ochrony zrzeszenia

SubFundusze o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego

 

Nazwa
subfunduszu
Polityka
inwestycyjna
Korzyści i horyzont
inwestycyjny
Minimalne
wpłaty
UniKorona
Pieniężny
instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nie przekraczającym 1 roku   stabilny zysk z elastycznego portfela gotówkowego, do 12 miesięcy  50 PLN
UniWIBID
Specjalistyczny
Fundusz
Inwestycyjny
Otwarty
(niedostępny w ramach konstrukcji parasolowej UniFundusze FIO)
70%- 100% w instrumenty finansowe rynku pieniężnego, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku  zyski z krótkoterminowych inwestycji w papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego, elastyczny portfel gotówkowy, inwestycją o wysokiej płynności, do 12 miesięcy  *dla osób fizycznych:

-pierwsza wpłata wyłącznie w PLN – równowartość 40.000 Euro- następne wpłaty:
10.000 PLN

* Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:

-pierwsza wpłata:
100.000 PLN

- następne wpłaty:
10.000 PLN