Odwiedzono nas już
1942983
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Kursy walut
 
BPS
  skup sprzedaż
1 USD
1 EUR
1 CHF
1 GBP
1 AUD
1 DKK
1 CAD
1 NOK
100 HUF
1 CZK
1 SEK

 

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2020-08-07
WIBID 3M 0,03 +0,00%
WIBOR 3M 0,23 +0,00%
WIBOR 1M 0,20 +0,00%
EURIBOR 3M -0,47 -1,50%
EURIBOR 1M -0,51 +0,58%
Wspierane przez Money.pl

 

Reklama

  • POL e-KO - najlepsze konto oszczędnościowe
    POL  e-KO - najlepsze konto oszczędnościowe

SubFundusze o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego

 

Nazwa
subfunduszu
Polityka
inwestycyjna
Korzyści i horyzont
inwestycyjny
Minimalne
wpłaty
UniKorona
Akcje
od 60 do 100% portfela w akcje – głównie dużych polskich spółek zyski z rokujących rozwój przedsiębiorstw, wybranych na podstawie przewagi rynkowej i technologicznej, powyżej 5 lat 50 PLN
UniMaxAkcje do 100% w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy, z kategorii akcyjnych uzupełnienie portfela inwestycyjnego o fundusze wyselekcjonowane przez podmiot zarządzający funduszami, wykorzystanie potencjału rynku akcji, powyżej 5 lat 100 PLN
UniAkcje:
Nowa
Europa
do 100% portfela w akcje i instrumenty akcyjne, emitowane przez spółki z Europy Centralnej i Wschodniej (takich jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Turcja, Rosja, Ukraina, Macedonia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Albania, Bułgaria i Rumunia), a także w świadectwa depozytowe np. ADR lub GDR korzystanie z potencjału rozwijających się rynków Europy Centralnej i Wschodniej, dywersyfikacja inwestycji, powyżej 5 lat 100 PLN
UniGlobal globalne marki, akcje spółek z całego świata zróżnicowanie geograficzne inwestycji, korzystanie na zmianie kursów walutowych, powyżej 5 lat 50 PLN
UniKorona
Akcje:
Mistrzostwa
Europy
2012
od 60 do 100% portfela w akcje zyski z sektorów korzystających z organizacji Euro 2012, np. budownictwo, transport, turystyka, gastronomia, tekstylia, przetwórstwo zorientowane na klientów, powyżej 5 lat 100 PLN
UniSektor
Nieruchomości:
Nowa
Europa
od 60 do 100% portfela w akcje zyski z akcji spółek powiązanych z budownictwem i nieruchomościami np. producentów materiałów budowlanych, konstrukcyjnych i wykończeniowych, firm zarządzających nieruchomościami komercyjnymi (przedsiębiorstwa wynajmujące powierzchnie biurowe, centra handlowe), deweloperów, etc. powyżej 5 lat. 100 PLN