Odwiedzono nas już
1828890
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Kursy walut
 
BPS 2020-01-24 16:00
  skup sprzedaż
1 USD 3.7611 3.9418
1 EUR 4.1506 4.3496
1 CHF 3.8548 4.0851
1 GBP 4.8999 5.1932
1 AUD 2.5579 2.7110
1 DKK 0.5523 0.5853
1 CAD 2.8470 3.0174
1 NOK 0.4144 0.4392
100 HUF 1.2289 1.3023
1 CZK 0.1641 0.1739
1 SEK 0.3915 0.4149

 

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2020-01-23
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,39 +0,51%
EURIBOR 1M -0,47 +0,85%
Wspierane przez Money.pl

 

Reklama

  • Kredyt MIKRO
    Kredyt MIKRO

O Banku

Na początku XX wieku Bank zrodził się z istotnej potrzeby społecznej. W ciągu 98-ciu lat swego istnienia nierozerwalnie związał się z życiem miasta oraz dalszych okolic. Zrzeszeni w Towarzystwie Pożyczkowo – Oszczędnościowym członkowie uzyskiwali od tej organizacji pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Towarzystwo broniło przed lichwą i wyzyskiem, pomagało miejscowemu rolnictwu i rzemiosłu.

W latach zaborów i I-szej wojny światowej Towarzystwo wraz z innymi związkami i organizacjami społecznymi budziło i upowszechniało poczucie świadomości narodowej i było szkołą obywatelskiego działania.

W czasach XX-lecia międzywojennego Bank pomógł licznej rzeszy swych członków przetrwać dewaluację pieniądza, a następnie lata kryzysu gospodarczego. Kredytując rolnictwo i rzemiosło, które wówczas były podstawowymi dziedzinami gospodarki, Bank przyczynił się do umocnienia stabilizacji gospodarczej i miasta. Uruchamiając specjalne kredyty i fundusze Bank obronił także przed klęskami żywiołowymi i skutkami choroby. Znaczny udział ma także Bank Spółdzielczy w umacnianiu innych form spółdzielczego działania, jak spółdzielczości mleczarskiej i handlowej. Założona dzięki pomocy finansowej Banku Spółdzielnia Mleczarska „Rokitnianka” w Szczekocinach stała się wkrótce wzorcowym zrzeszeniem tego typu i istnieje do dziś pod tą nazwą, służąc swoim członkom i naszemu rolnictwu.

Nie można również nie uwzględnić szerokiej działalności społecznej podejmowanej przez Bank Spółdzielczy i szczekocińską Kasę Stefczyka. Budowa budynku – siedziby spółdzielni, szeroka pomoc finansowa dla straży pożarnych, udział w odbudowie plebani parafialnej, wspieranie finansowe harcerstwa, młodzieży uczącej się, czytelni, bibliotek i wielu innych inicjatyw społecznych miała duże znaczenie dla rozwoju społecznego i kulturalnego środowiska. W końcowych latach międzywojennych działacze Banku mobilizowali do gromadzenia funduszu na rzecz obrony kraju.

W okresie okupacji hitlerowskiej Bank w miarę swych możliwości wspierał doraźnie osoby najbardziej poszkodowane i pomagał organizacjom charytatywnym.

Znaczenie Banku Spółdzielczego zwiększa się wydatnie w latach Polski Ludowej. Stawiane wówczas pod spółdzielczością bankową coraz to nowe zadania Bank realizował dobrze, co wielokrotnie było dostrzegane przez instytucje nadzorujące jego pracę. Niemały udział w unowocześnianiu metod gospodarowania, zwiększaniu produkcji rolnej, rozwijaniu budownictwa inwentarskiego i mieszkaniowego na wsi.

Nawiązując do najlepszych doświadczeń okresu międzywojennego Bank Spółdzielczy popierał wszelkie inicjatywy społeczne w środowisku, a chociażby Budowę Szkoły Tysiąclecia, budowę Domu Strażaka, czy Rejonowej Przychodni Zdrowia.

Mimo występujących trudności jakie przyniósł ostatni okres transformacji gospodarczej Bank Spółdzielczy wspierał i wspiera finansowo liczne potrzeby różnych środowisk. Z prawdziwą przyjemnością można wymienić chociażby: partycypację w odnowieniu kościoła parafialnego w Szczekocinach, kościołów w Przyłęku Szlacheckim i w Rokitnie oraz budowy kaplicy cmentarnej w Szczekocinach, wspieranie działalności sportowej miejscowego klubu sportowego „Sparta”, Zespołu Szkół w Szczekocinach i w Chruszczobrodzie, Stowarzyszenia CARITAS przy parafii w Szczekocinach, udział w finansowaniu działalności szpitala w Zawierciu i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz udział w kosztach organizowania licznych uroczystości lokalnych, powiatowych i wojewódzkich..