Odwiedzono nas już
1750631
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Reklama

  • Google Pay w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach - Grupa BPS
    Google Pay w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach - Grupa BPS

Komunikat dla Klientów Indywidulanych


KOMUNIKAT

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach uprzejmie informuje, iż z dniem 24 czerwca 2013 roku ulega zmianie oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

 

Lp.

Rodzaj rachunku

Wysokość oprocentowania obowiązująca od dnia 24.06.2013r


Stopa stała

Stopa zmienna
1.
SeniLokata „Złota Jesień”
 

·       standard


-

3,20%
 

·       stałe wpływy w wysokości
co najmniej 2.000,- złotych miesięcznie


-

4,20%
2.

Lokata Zysk+

2.1.

Lokata Zysk+ zakładane do dnia 31.12.2012r

 

·         lokaty Zysk+ zakładane z „nowych środków”


-

4,50%
 

·         pozostałe lokaty Zysk+


-

4,00%
2.2.

Lokata Zysk+ zakładane od dnia 01.01.2013 do dnia 19.03.2013r

 

·         lokaty Zysk+ zakładane z „nowych środków” powyżej 50.000 zł


-

4,50%
 

·         lokaty Zysk+ zakładane z „nowych środków” poniżej 50.000 zł


-

4,25%
 

·         pozostałe lokaty Zysk+


 

3,90 %
2.3.

Lokata Zysk+ zakładane od dnia 20.03.2013 do dnia 05.05.2013r


 

 
 

·         lokaty Zysk+ zakładane z „nowych środków” powyżej 50.000 zł


-

4,30%
 

·         lokaty Zysk+ zakładane z „nowych środków” poniżej 50.000 zł


-

4,00%
 

·         pozostałe lokaty Zysk+


-

3,70%

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oprocentowanie ustalone dla lokat oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej ma zastosowanie do wszystkich otwartych i prowadzonych lokat i obowiązuje od dnia 24.06.2013 roku.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Szczekocinach