Odwiedzono nas już
1750602
 razy

Komunikat dla Klientów Instytucjonalnych

KOMUNIKAT

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach uprzejmie informuje, iż z dniem 06 maja 2013 roku ulega zmianie oprocentowanie następujących produktów depozytowych:

 

Lp.

Rodzaj rachunku

Wysokość oprocentowania obowiązująca od dnia 06.05.2013r


Stopa stała

Stopa zmienna
1.

 Lokaty średnioterminowe PROGRES
     
 

- 3-miesięczne

 

§ 1 miesiąc


1,80 %

-
 

§ 2 miesiące


2,60 %

-
 

§ 3 miesiące


3,10 %


-
 

- 6-miesięczne

 

§ 1 miesiąc


1,80 %

-
 

§ 2 miesiące


2,10 %

-
 

§ 3 miesiące


2,40 %

-
 

§ 4 miesiące


2,70 %

-
 

§ 5 miesięcy


3,10 %

-
 

§ 6 miesięcy


3,20 %


-
 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych W przypadku lokat terminowych oprocentowanych według stałej stopy procentowej ustalone oprocentowanie ma zastosowanie do lokat otwieranych od dnia 06 maja 2013 roku. Wysokość oprocentowania ustalona dla lokat otwartych do dnia 05 maja 2013 roku obowiązuje przez cały okres umowy lokaty, przy czym lokaty odnowione na kolejny taki sam okres umowny podlegają od dnia ich odnowienia oprocentowaniu według stopy obowiązującej od dnia 06 maja 2013 roku.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Szczekocinach