Odwiedzono nas już
1750627
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Reklama

  • Kredyt "ZA ZERO" - 24 raty x 0%
    Kredyt "ZA ZERO" - 24 raty x 0%

Komunikat dla Klientów indywidualnych

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach uprzejmie informuje, iż ulega zmianie oprocentowanie następujących produktów depozytowych i kredytowych:  

1.         „Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe, a’vista  w  złotych” – Konto oszczędnościowe POL e-ko, zmiana oprocentowania ma   zastosowanie   do   wszystkich  rachunków otwartych i prowadzonych w Banku i obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2013 roku Waluta rachunku


Przedziały kwotowe w złotych


Stopa procentowa zmienna w stosunku rocznym w %


PLN


do 999,99


0,8


1,0 *


od 1.000 – 9.999,99


1,8


2,7 *


od 10.000 – 19.999,99


1,9


2,8 *


od 20.000 – 49.999,99


2,1


3,0 *


od 50.000 – 99.999,99


2,4


3,3 *


od 100.000


3,1


4,0 *

 * Oprocentowanie rachunków otwartych w okresie promocji od dnia 06.05.2013r – do 31.07.2013r stosowane do naliczenia odsetek w tym okresie. 

2.      „Lokaty oszczędnościowe w złotych”, W przypadku zmiennej stopy procentowej zmiana oprocentowania ma zastosowanie do   wszystkich lokat otwartych i prowadzonych w Banku i obowiązuje od dnia 19 lipca 2013 roku. W przypadku lokat o stałym oprocentowaniu zmiana oprocentowania obowiązuje do wszystkich lokat otwartych i prowadzonych w Banku od dnia następnego po zakończeniu okresu deponowania lokaty
2.


Lokata terminowa STANDARD


 


 


Stała stopa


Zmienna stopa


2.1.


  lokaty krótkoterminowe:


 


1 miesięczne


 


do  9.999,99 złotych


1,55 %


-


 


od  10.000,-  złotych  do  49.999,99  złotych


1,65 %


-


 


powyżej  50.000,- złotych


1,85 %


-


 


2  miesięczne


 


do  9.999,99 złotych


1,65 %


1,65 %


 


od  10.000,-  złotych  do  49.999,99  złotych


1,75 %


1,90 %


 


powyżej  50.000,- złotych


1,95 %


2,10 %


 


3  miesięczne


 


do  9.999,99 złotych


1,75 %


1,90 %


 


od  10.000,-  złotych  do  49.999,99  złotych


1,85 %


2,00 %


 


powyżej  50.000,- złotych


2,05 %


2,20 %


 


6  miesięczne


 


do  9.999,99 złotych


1,85 %


2,00 %


 


od  10.000,-  złotych  do  49.999,99  złotych


1,95 %


2,10 %


 


powyżej  50.000,- złotych


2,15 %


2,30 %


2.2.


  lokaty długoterminowe:


 


12  miesięczne


 


do  9.999,99 złotych


-


2,20%


 


od  10.000,-  złotych  do  49.999,99 złotych


-


2,30%


 


powyżej  50.000,- złotych


-


2,40%


 


24  miesięczne


 


do  9.999,99 złotych


-


2,40%


 


od  10.000,-  złotych  do  49.999,99  złotych


-


2,50%


 


powyżej  50.000,- złotych


-


2,70%


 


 36  miesięczne


 


do  9.999,99 złotych


-


2,60%


 


od  10.000,-  złotych  do  49.999,99  złotych


-


2,70%


 


powyżej  50.000,- złotych


-


2,90%


 


48  miesięczne


 


do  9.999,99 złotych


-


2,80%


 


od  10.000,-  złotych  do  49.999,99  złotych


-


2,90%


 


powyżej  50.000,- złotych


-


3,10%


 


60  miesięczne


 


do  9.999,99 złotych


-


3,00%


 


od  10.000,-  złotych  do  49.999,99  złotych


-


3,10%


 


powyżej  50.000,- złotych


-


3,30%


3.


Lokata PROGRES


3.1.


 EKSTRA


 


powyżej 1   miesiąca


0,95%


-


 


powyżej 2   miesięcy


1,75%


-


 


powyżej 3   miesięcy


2,50%


-


 


 


 


 


3.2.


ZŁOTA


 


powyżej 1   miesiąca


0,95%


-


 


powyżej 2   miesięcy


1,25%


-


 


powyżej 3   miesięcy


1,55%


-


 


powyżej 4   miesięcy


1,85%


-


 


powyżej 5   miesięcy


2,25%


-


 


powyżej 6   miesięcy


2,60%


-


 


 


 


 


3.3.


FORTUNA


 


powyżej 1   miesiąca


-


0,95%


 


powyżej 2   miesięcy


-


1,05%


 


powyżej 3   miesięcy


-


1,15%


 


powyżej 4   miesięcy


-


1,25%


 


powyżej 5   miesięcy


-


1,35%


 


powyżej 6   miesięcy


-


1,45%


 


powyżej 7   miesięcy


-


1,65%


 


powyżej 8   miesięcy


-


1,85%


 


powyżej 9   miesięcy


-


2,05%


 


powyżej 10 miesięcy


-


2,35%


 


powyżej 11 miesięcy


-


2,65%


 


powyżej 12 miesięcy


-


2,80%


 


 


 


 


4.


SeniLokata „Złota Jesień”


 


 


 


·         standard


-3,50 % *

3,20 %  **

3,00% ***

 2,50 %****


 


·         stałe wpływy w wysokości
co najmniej 2.000,- złotych miesięcznie


-


4,60 % *

4,20 %  **

4,00%***

  3,50 %****


*       Oprocentowanie obowiązujące do dnia 23 czerwca 2013 roku

**     Oprocentowanie obowiązujące od dnia 24 czerwca 2013 roku do dnia 15 lipca 2013 roku

***   Oprocentowanie obowiązujące od dnia 16 lipca do 18 lipca 2013 roku

**** Oprocentowanie obowiązujące od dnia 19 lipca 2013 roku

 

 

3.      „Lokaty Zysk+”, zmiana oprocentowania ma zastosowanie do  wszystkich lokat otwartych i prowadzonych w Banku i obowiązuje od dnia 19 lipca 2013 rokuLp.


Rodzaj rachunku


Wysokość oprocentowania obowiązująca od dnia 19.07.2013r


Stopa stała


Stopa zmienna


1.


Lokata Zysk+


1.1.


Lokata Zysk+ zakładane do dnia 31.12.2012r


 


·         lokaty Zysk+  zakładane z „nowych środków”


-


3,50%


 


·         pozostałe lokaty Zysk+


-


3,00%


1.2.


Lokata Zysk+ zakładane od dnia 01.01.2013 do dnia 19.03.2013r


 


·         lokaty Zysk+  zakładane z „nowych środków” powyżej 50.000 zł


-


3,50%


 


·         lokaty Zysk+  zakładane z „nowych środków” poniżej 50.000 zł


-


3,25%


 


·         pozostałe lokaty Zysk+


 


3,00%


1.3.


Lokata Zysk+ zakładane od dnia 20.03.2013 do dnia 05.05.2013r


 


 


 


·         lokaty Zysk+  zakładane z „nowych środków” powyżej 50.000 zł


-


3,50%


 


·         lokaty Zysk+  zakładane z „nowych środków” poniżej 50.000 zł


-


3,25%


 


·         pozostałe lokaty Zysk+


-


3,00%

 

4. „Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych” zmiana oprocentowania obowiązuje od dnia 08.07.2013 r.

 Lp.


Rodzaj kredytu


Wysokość oprocentowania obowiązująca od dnia 01.06.2013r


Stopa stała


Stopa zmienna


 


Limit (DEBET) w POL -Koncie  (ror)

 


-


17,00%


 


Karta Kredytowa Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości SA


 


  17,00 %

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Szczekocinach