Odwiedzono nas już
1750604
 razy

Komunikat dla Klientów indywidualnych

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach uprzejmie informuje, iż ulega zmianie oprocentowanie następujących produktów oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i lokat terminowych:

 

1.„Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe, a’vista w złotych” – zmiana oprocentowania ma zastosowanie do wszystkich rachunków otwartych i prowadzonych w Banku i obowiązuje od dnia 01 lutego 2014 roku 

 

 

2. „Lokaty oszczędnościowe w złotych”, W przypadku zmiennej stopy procentowej zmiana oprocentowania ma zastosowanie do wszystkich lokat otwartych i prowadzonych w Banku i obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 roku. W przypadku lokat o stałym oprocentowaniu zmiana oprocentowania obowiązuje do wszystkich lokat otwartych od dnia 01 lutego 2014 roku oraz lokat prowadzonych w Banku od następnego dnia po zakończeniu okresu deponowania lokaty.

 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Szczekocinach