Odwiedzono nas już
1750608
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Reklama

  • Google Pay w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach - Grupa BPS
    Google Pay w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach - Grupa BPS

Komunikat dla Klientów indywidualnych

KOMUNIKAT

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach uprzejmie informuje, iż z dniem 26 czerwca 2014 roku ulegają zmianie następujące opłaty i prowizje: 
Opłata miesięczna za posiadanie karty


 


a) POL-Konto


4,00 zł


b) POL-Konto PLUS


 


-          pierwszej  karty do rachunku


bez opłat


-          kolejnej karty do rachunku


4,00 zł


c) POL-Konto VIP


bez opłat


d) POL-Konto Student


4,00 zł


e) POL-Konto Junior


bez opłat


f) POL-Konto Senior


4,00 zł


g) POL-Konto „ZERO”


4,00 zł


Wypłata gotówki poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce,


2,00 zł

 

Jednoczenie informujemy, iż Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian opłat i prowizji:

  1. wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat
  2. zgłosić sprzeciw, nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa wyżej do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie proponowanych zmian jest równoznaczne z przyjęciem proponowanych zmian.

 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Szczekocinach