Odwiedzono nas już
1750637
 razy

Komunika dla Klientów instytucjonalnych

KOMUNIKAT

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach uprzejmie informuje, iż z dniem 26 czerwca 2014 roku ulegają zmianie następujące opłaty i prowizje:  Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku (lub zgodnie z tabelą nr 1 i 1A)


4,50 zł


Wypłata gotówki poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce            


3,00 zł

   

Jednoczenie informujemy, iż w terminie 14 dni od dnia otrzymania treści wprowadzonych zmian, Posiadacz rachunku może złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian. Złożenie przez Posiadacza Rachunku oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian, powoduje rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia przez Posiadacza Rachunku w terminie 30 dni od dnia wpływu tego oświadczenia do Banku. 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego
w Szczekocinach