Odwiedzono nas już
1922026
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Kursy walut
 
BPS 2020-07-03 16:00
  skup sprzedaż
1 USD 3.8801 4.0629
1 EUR 4.3611 4.5660
1 CHF 4.0781 4.3179
1 GBP 4.8081 5.0913
1 AUD 2.6778 2.8355
1 DKK 0.5819 0.6161
1 CAD 2.8435 3.0110
1 NOK 0.4063 0.4302
100 HUF 1.2295 1.3018
1 CZK 0.1625 0.1720
1 SEK 0.4140 0.4384

 

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2020-07-03
WIBID 3M 0,06 +0,00%
WIBOR 3M 0,26 +0,00%
WIBOR 1M 0,23 +0,00%
EURIBOR 3M -0,43 -2,88%
EURIBOR 1M -0,51 +0,59%
Wspierane przez Money.pl

 

Reklama

 • Google Pay w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach - Grupa BPS
  Google Pay w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach - Grupa BPS

OFERTA PRACY - ANALITYK KREDYTOWY

OFERTA PRACY

 Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko:

ANALIZ / WERYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH

 Miejsce pracy: CENTRALA Szczekociny

Główne zadania:

 • Dokonywanie analiz /weryfikacji udzielanych ekspozycji kredytowych,
 • Monitoring sytuacji ekonomiczno – finansowej klientów Banku,
 • Dokonywanie okresowego przeglądu zabezpieczeń ekspozycji kredytowych udzielonych przez Bank,
 • Dokonywanie okresowej analizy klasyfikacji ekspozycji kredytowych według przyjętych w Banku kryteriów,
 • Dokonywanie niezależnego przeglądu klasyfikacji portfela kredytowego,
 • Sprawowanie kontroli w ramach monitoringu kredytowego dotyczącej dokumentacji kredytowej pod kątem kompletności, poprawności i wiarygodności,
 • Dokonywanie stosownych analiz sytuacji ekonomiczno – finansowej i przygotowywanie propozycji klasyfikacji ekspozycji kredytowych oraz tworzenia rezerw celowych,
 • Dokonywanie oceny poziomu ryzyka kredytowego,
 • Analiza poprawności tworzenia i rozwiązywania rezerw celowych na ekspozycje kredytowe,
 • Współudział w tworzeniu regulacji wewnętrznych w zakresie ryzyka kredytowego.
 • Opracowanie projektów regulacji wewnętrznych Banku obejmujących zasady zarządzania ryzykiem kredytowym, metodyk oceny zdolności kredytowej, w tym metodyk oceny zdolności kredytowej DEK oraz EKZH, oraz ich okresowa weryfikacja,
 • Tworzenie baz danych ekonomicznych dla potrzeb sporządzanych analiz,
 • Ocena wpływu bancassurans na ryzyko kredytowe,
 • Wykonywanie czynności związanych z obsługą systemów BIK, AMRON, SI-OKP,
 • Udział w pracach Komitetu Kredytowego oraz prowadzenie dokumentacji Komitetu Kredytowego, i inne.

 Wymagania:

 • doświadczenie w ocenie sytuacji finansowej klientów indywidualnych i instytucjonalnych;
 • bardzo dobre zdolności analityczne;
 • umiejętność dokonywania oceny finansowej i ekonomicznej podmiotu gospodarczego;
 • znajomość specyfiki i aktualnej sytuacji w poszczególnych branżach, umiejętność rzeczowej dyskusji, argumentacji i negocjacji;
 • znajomość przepisów Prawa bankowego; Prawa Spółdzielczego; Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających; Ustawy o rachunkowości; Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; Rekomendacji i Uchwał KNF,
 • odporność na stres/umiejętność pracy pod presją czasu;
 • wysokie zdolności analityczne;
 • dokładność i bardzo dobre umiejętności komunikacyjne;
 • uczciwość, poufność, profesjonalizm w swoim działaniu.

 Wybranym osobom oferujemy:

 • pracę w stabilnym, rozwijającym się Banku Spółdzielczym
 • rozwój zawodowy –pakiet szkoleń
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • system premiowy uzależniony od zaangażowania
 • benefity: pomoc świąteczna, dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci
 • system premiowy uzależniony od skali zaangażowania i efektów pracy

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule: „PRACA”
na adres e-mail: sekretariat@bsszczekociny.pl lub w formie papierowej na adres Banku Spółdzielczego w Szczekocinach, 42-445 Szczekociny, ul. Żeromskiego 8.
Dokumenty aplikacyjne można również złożyć osobiście w Sekretariacie w Centrali Banku w Szczekocinach.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny”.

 

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.

  

Klauzula Informacyjna Administrator

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Szczekocinach. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek)  przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, ul. Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny, oraz przez e-mail: iodo@bs-szczekociny.pl