Odwiedzono nas już
1778632
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Kursy walut
 
BPS 2019-10-18 10:00
  skup sprzedaż
1 USD 3.7590 3.9390
1 EUR 4.1811 4.3810
1 CHF 3.7801 4.0054
1 GBP 4.8088 5.0959
1 AUD 2.5534 2.7059
1 DKK 0.5565 0.5897
1 CAD 2.8454 3.0153
1 NOK 0.4071 0.4314
100 HUF 1.2576 1.3326
1 CZK 0.1619 0.1716
1 SEK 0.3857 0.4087

 

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2019-10-17
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,42 -0,48%
EURIBOR 1M -0,46 +2,14%
Wspierane przez Money.pl

 

Reklama

  • POL e-KO - najlepsze konto oszczędnościowe
    POL  e-KO - najlepsze konto oszczędnościowe

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT
DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r. ulegają zmianie następujące opłaty i prowizje:
1. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego dla rolników w pakiecie BIZNES STANDARD - 9,90 zł.
2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego w pakiecie AGRO FIRMA Plan A- 9,90 zł.
3. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego w pakiecie e-AGRO - 9,90 zł.
4. Wpłaty gotówkowe na rachunki rozliczeniowe prowadzone przez Bank dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami w pakiecie BIZNES STANDARD oraz na rachunki rozliczeniowe określone w Tabeli 1A – 0,5% nie mniej niż 5,00 zł.
5. Wpłaty gotówkowe realizowane w kasie BS Szczekociny na rachunki rozliczeniowe w pakiecie AGRO FIRMA Plan A – 0,05% nie mniej niż 2,00 zł.
6. Wpłaty gotówkowe realizowane w kasie BS Szczekociny na rachunki rozliczeniowe w pakiecie TWOJA FIRMA Plan A, – 0,5% nie mniej niż 5,00 zł.
7. Wpłaty gotówkowe realizowane w kasie BS Szczekociny na rachunki rozliczeniowe w pakiecie eFirma (rachunki otwarte od dnia 01.07.2016r.) – bez opłat
8. Wypłaty gotówkowe w pakiecie BIZNES STANDARD z rachunków rozliczeniowych prowadzonych przez Bank dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek i osób będących przedsiębiorcami – 0,50% nie mniej niż 5,00 zł., rolników 0,20% nie mniej niż 5,00 zł.
9. Wypłaty gotówkowe realizowane w kasie BS Szczekociny z rachunków rozliczeniowych określonych w Tabeli 1A - 0,5% nie mniej niż 5,00 zł.
10. Wypłaty gotówkowe realizowane w kasie BS Szczekociny z rachunków rozliczeniowych w pakiecie AGRO FIRMA, Plan A –0,20% nie mniej niż 5,00 zł., Plan B – 0,05% nie mniej niż 5,00 zł.
11. Wypłaty gotówkowe realizowane w kasie BS Szczekociny z rachunków rozliczeniowych NON-PROFIT – 0,15% nie mniej niż 5,00 zł.
12. Prowizja za polecenie przelewu na rachunki w jednostkach organizacyjnych/oddziałach BS w pakietach BIZNES STANDARD, BIZNES PLUS oraz rachunkach określonych w Tabeli 1A – 3,50zł., w pakiecie BIZNES SUPER PLUS – 3,00zł.
13. Realizacja przelewu z rachunków rozliczeniowych określonych w tabeli 1A na rachunek w innym Banku zleconego w jednostkach organizacyjnych/oddziałach BS Szczekociny – 5,50 zł.
14. Realizacja przelewu na rachunek w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach, zleconego w jednostkach organizacyjnych/oddziałach BS Szczekociny w pakiecie AGRO FIRMA Plan A – 3,50 zł.
15. Realizacja przelewu na rachunek w innym banku, zleconego w jednostkach organizacyjnych/oddziałach BS Szczekociny w pakiecie AGRO FIRMA Plan A , NON-PROFIT– 5,50zł.
16. Opłata za realizację przelewu na rachunek w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach, zleconego w jednostkach organizacyjnych/oddziałach BS Szczekociny w pakiecie eFIRMA (rachunki otwierane do dnia 30.06.2016r.) , e-AGRO– 10,00 zł.
17. Opłata za realizację przelewu na rachunek w innym Banku, zleconego w jednostkach organizacyjnych/oddziałach BS Szczekociny w pakiecie eFIRMA (rachunki otwierane do dnia 30.06.2016r.) , e-AGRO – 10,00 zł.
18. Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych- za każdą następną listę haseł – 10,00 zł.
19. Opłata za wydanie blankietów czekowych – za jeden czek - 1,50 zł.
20. Opłata za posiadanie karty Visa Business Debetowa – od każdej karty wydanej do rachunku w pakiecie eFIRMA (rachunki otwierane do dnia 30.06.2016r.) - 15,90 zł.
21. Opłata za wznowienie karty Visa Business Debetowa – 0,00 zł.

Jednoczenie informujemy, iż w terminie 14 dni od dnia otrzymania treści wprowadzonych zmian, Posiadacz rachunku/Pakietu może złożyć w Banku pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian. Nie złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian.
Złożenie przez Posiadacza Pakietu oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian, powoduje rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia przez Posiadacza Pakietu w terminie 30 dni od dnia wpływu tego oświadczenia do Banku.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Jednocześnie Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zachęca klientów korzystających z autoryzacji transakcji za pomocą listy haseł jednorazowych do zmiany autoryzacji za pomocą kodu SMS, która jest tańszą, bezpieczniejszą i wygodniejszą formą.
Zapraszamy do placówek Banku, nasi pracownicy udziela szczegółowych informacji i pomogą w dokonaniu zmiany.