Odwiedzono nas już
1795229
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Kursy walut
 
BPS 2019-11-22 16:00
  skup sprzedaż
1 USD 3.7929 3.9744
1 EUR 4.1910 4.3911
1 CHF 3.7890 4.0147
1 GBP 4.8446 5.1337
1 AUD 2.5591 2.7118
1 DKK 0.5577 0.5909
1 CAD 2.8413 3.0108
1 NOK 0.4131 0.4377
100 HUF 1.2480 1.3223
1 CZK 0.1634 0.1732
1 SEK 0.3925 0.4158

 

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2019-11-21
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,41 +0,49%
EURIBOR 1M -0,45 +1,32%
Wspierane przez Money.pl

 

Reklama

  • Google Pay w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach - Grupa BPS
    Google Pay w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach - Grupa BPS

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

 Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

 

  

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od 14 września 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach, przy czym, niektóre postanowienia będą obowiązywały od 5 maja 2019 r. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną e celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (tzw. PSD2). Zgodnie z ww. Ustawą określeni w niej dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące rachunki bankowe oraz podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków bankowych) będą mogli za zgodą Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił do korzystania z systemu bankowości internetowej, inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na karcie płatniczej. Dotyczy to sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego. Główne zmiany wprowadzone w w/w regulacji to:

  1. Wprowadzenie konieczności zastosowania silnego uwierzytelnienia Klienta w usłudze bankowości internetowej;

  2. Dodanie zasad funkcjonowania dostawców usług, którzy zgodnie z ustawą mogą za zgodą Użytkownika inicjować transakcje płatnicze z rachunków płatniczych Klienta, świadczyć usługę dostępu do rachunku oraz potwierdzania dostępności środków na rachunku płatniczym;

  3. Zaprzestanie uwierzytelniania transakcji w usłudze bankowości internetowej za pomocą list haseł jednorazowych i zastąpienie ich hasłem jednorazowym wysyłanym SMS-em;

  4. Konieczność silnego uwierzytelnienia dostępu do usługi bankowości internetowej co 90 dni;

  5. Koniczność stosowania silnego uwierzytelnienia przy płatnościach kartami płatniczymi;

Zgodnie z zapisami Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian tj. do 13 września 2019 r. włącznie, wypowiedzieć Umowę rachunku bankowego ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

Informacje dotyczące zmian w zakresie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw znajdą się również na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsszczekociny.pl.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do placówek Banku!

 

Z wyrazami szacunku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach