Odwiedzono nas już
1795214
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Kursy walut
 
BPS 2019-11-22 16:00
  skup sprzedaż
1 USD 3.7929 3.9744
1 EUR 4.1910 4.3911
1 CHF 3.7890 4.0147
1 GBP 4.8446 5.1337
1 AUD 2.5591 2.7118
1 DKK 0.5577 0.5909
1 CAD 2.8413 3.0108
1 NOK 0.4131 0.4377
100 HUF 1.2480 1.3223
1 CZK 0.1634 0.1732
1 SEK 0.3925 0.4158

 

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2019-11-21
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,41 +0,49%
EURIBOR 1M -0,45 +1,32%
Wspierane przez Money.pl

 

Reklama

 • System ochrony zrzeszenia
  System ochrony zrzeszenia

Kredytowa linia hipoteczna

PRZEZNACZENIE KREDYTU

 1. finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego),
 2. finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia, odtworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:
  • zakup, remont lub modernizacje sprzętu,
  • zakup, budowa, remont lub modernizacja obiektów,itp.

KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA PRZEZNACZONA JEST DLA PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY:

 • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące,
 • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzanie rozliczeń proporcjonalnych do udziału Banku w zadłużeniu z tytułu udzielonego kredytu,

OKRES KREDYTOWANIA - do 10 lat.

WYSOKOŚĆ KREDYTU
Kwota kredytu nie może przekroczyć 500.000 zł oraz 60% rynkowej wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:

 1. hipoteka na nieruchomości rolnej, komercyjnej lub osobistej lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta lub osoby trzeciej, o odpowiedniej wartości rynkowej,
 2. przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką,
 3. pełnomocnictwo rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank,
 4. weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

 

Załącznik
[file] Wykaz dokumentów
[file] Informacja finansowa do wniosku (pełna księgowość)
[file] Informacja finansowa do wniosku (uproszczona księgowość)
[file] Kwestionariusz osobisty
[file] Wniosek