Odwiedzono nas już
1942863
 razy

Zgubiłeś kartę?

Usługa szybkich i bezpiecznych płatności PayByNet dostępna dla Klientów Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

 

Kursy walut
 
BPS
  skup sprzedaż
1 USD
1 EUR
1 CHF
1 GBP
1 AUD
1 DKK
1 CAD
1 NOK
100 HUF
1 CZK
1 SEK

 

Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2020-08-07
WIBID 3M 0,03 +0,00%
WIBOR 3M 0,23 +0,00%
WIBOR 1M 0,20 +0,00%
EURIBOR 3M -0,47 -1,50%
EURIBOR 1M -0,51 +0,58%
Wspierane przez Money.pl

 

Reklama

  • Kredyt MIKRO
    Kredyt MIKRO

Kredyty

Dopuszczalny debet

  • tylko dla posiadaczy Pakietów,
  • wysokość debetu - zależy od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek, przy czym minimalna kwota to 1.000 PLN, a maksymalna - 5.000 PLN,
  • zabezpieczenie - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem,
  • termin spłaty debetu - w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jego powstania.

Kredyt inwestycyjny

celfinansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe, Przedsięwzięcia inwestycyjne mają na celu nabycie aktywów w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą.

Wypłata środków kredytowych może nastąpić po udokumentowaniu przez Klienta celowości ich przeznaczenia.

Kredyt pomostowy Unia Biznes

Aktywnie wspieramy naszych klientów, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty współfinansowane z funduszy unijnych. W ramach naszej oferty proponujemy usługi i produkty bankowe, ułatwiające beneficjentom uzyskanie refundacji.

Kredyt płatniczy

Kredyt płatniczy udzielany jest Przedsiębiorcy posiadającemu rachunek bieżący w Banku, o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku,

Kredyt płatniczy jest kredytem celowym, nieodnawialnym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego, który może być udzielony jako uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym lub jako kredyt samodzielny.

Udzielany jest Przedsiębiorcy posiadającemu w Banku rachunek bieżący od minimum trzech miesięcy
i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek.

Kredyt w rachunku bieżącym

CEL
Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, przeznaczonym na pokrycie wszelkich bieżących zobowiązań Przedsiębiorcy, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania kredytu.

Kredytowa linia hipoteczna

PRZEZNACZENIE KREDYTU

Kredyty dla JST

Jednostkom Samorządu Terytorialnego oferujemy dwa rodzaje kredytów:

  • kredyt w rachunku bieżącym, i/lub
  • kredyt w rachunku kredytowym.

Na co można przeznaczyć kredyty?

Pożyczka

cel – dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą,

wysokość kredytu – do 100.000 zł,

okres kredytowania – do 12 miesięcy,

uproszczona dokumentacja - bez biznesplanu, prognoz finansowych

uproszczona forma zabezpieczenia,

Subskrybuj zawartość