Facebook Planet Plus
Gwarancje KFG

Gwarancje KFG

Gwarancje KFG przeznaczone są dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którymi mogą być objęte nowe oraz istniejące kredyty obrotowe lub inwestycyjne. 

Parametry gwarancji KFG:

  • zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (MŚP).
  • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub inwestycyjnych,
  • wysokość gwarancji do 60% kwoty kapitału kredytu,
  • maksymalna kwota gwarancji: 5 mln PLN,
  • opłata prowizyjna: 0,50%,
  • okres gwarancji: 60 miesięcy dla kredytów obrotowych,120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,
  • gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych,