Facebook Planet Plus
Gwarancje

Gwarancje

Prowadzisz gospodarstwo rolne albo zajmujesz się przetwórstwem produktów rolnych? Potrzebujesz środków na inwestycje w maszyny? A może chciałbyś wziąć kredyt na bieżącą działalność i rozwinąć marketing swoich wyrobów?

Zapytaj naszego doradcę o gwarancje AGRO, dzięki którym kredyt jest teraz szerzej dostępny.

Dlaczego warto skorzystać z Gwarancji?

  • Dopłata w wysokości 5% do oprocentowania przez pierwszych 12 miesięcy okresu kredytowania,
  • bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu;
  • Szeroki zakres gwarancji – do 80 proc. kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą publiczną lub pomocą de minimis;
  • Długi okres obowiązywania gwarancji dla kredytów obrotowych: odnawialnych – 39 miesięcy, nieodnawialnych – 51 miesięcy;
  • Długi okres obowiązywania gwarancji dla kredytów inwestycyjnych: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis);
  • Brak prowizji za udzielenie gwarancji;
  • Maksymalna kwota gwarancji do kredytów inwestycyjnych to 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca), a kredytów obrotowych – 160 000 euro.

Jakie kredyty mogą być objęte gwarancją?

Możliwość objęcia kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych podmiotom działającym w sektorze rolnym (producentom podstawowym oraz przetwórcom lub wprowadzającym do obrotu produkty rolne lub nierolne) z przeznaczeniem na bieżące finasowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW.

Na co można przeznaczyć środki z kredytu zabezpieczonego gwarancją?

Na inwestycje w gospodarstwach rolnych lub przetwórstwie i marketingu produktów rolnych i nierolnych.

  • jeśli jesteś rolnikiem możesz z kredytu sfinansować koszty inwestycji w gospodarstwie rolnym
  • jeśli jesteś przetwórcą możesz z kredytu sfinansować koszty inwestycji w przetwórstwo lub marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych

Więcej informacji znajdziesz na stronie BGK lub odwiedź naszą placówkę.