Facebook Planet Plus

Zmiany w Regulaminach dla Klientów Indywidualnych oraz Instytucjonalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2024 roku zmianie ulegają:

  1. „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”.
  2. „Regulamin karty przedpłaconej”.

Zmiana wynika z wejścia w życie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Dodatkowo wprowadzono między innymi zmiany w zakresie:

  • uzupełnienia warunków wypowiadania umowy rachunku płatniczego przez Bank,
  • aktualizacji zapisów związanych z wprowadzeniem do oferty Banku nowego produktu rachunku walutowego,
  • wprowadzenia zapisów określających możliwość korzystania z karty przedpłaconej przez osoby niepełnoletnie (7-18 lat),
  • dodania zapisów dotyczących wpłat w bankomatach,
  • zaktualizowania i ujednolicenia stosowanej terminologi,
  • wprowadzenia zmian porządkowych.

Pełny tekst Regulaminów dostępny jest na stronach WWW oraz w placówkach Banku.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do placówek Banku!

 

 

Z wyrazami szacunku
Zarząd Banku Spółdzielczego
w Szczekocinach