Facebook Planet Plus

Komunikaty

Komunikaty 2021-04-14

Informacja dotycząca terminu składania wniosków reklamacyjnych w ramach Tarczy Finansowej 2.0.

Uprzejmie informujmy, że z dniem 15 kwietnia 2021 roku upływa termin na składanie za pośrednictwem systemu JIRA do PFR zapytań w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0...

Dowiedz się więcej
Komunikaty 2021-04-09

Informacja dotycząca szkoleń PFR z procesu umorzeń w ramach Tarczy Finansowej 1.0

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju pojawiła się informacja o organizowaniu przez PFR od 15 kwietnia 2021 r. codziennych otwartych szkoleń on-line dla przedsiębiorców...

Dowiedz się więcej
Komunikaty 2021-04-01

Informacja dotycząca terminu składania wniosków reklamacyjnych w ramach Tarczy Finansowej 2.0.

W związku z przekazaną Państwu komunikacją  dot. wniosków reklamacyjnych, uprzejmie informujemy iż Rada Ministrów podjęła decyzję o przedłużeniu do dnia 15 kwietnia 2021 roku możliwości składania zapytań w postępowaniu wyjaśniającym, dotyczącym...

Dowiedz się więcej
Komunikaty 2021-03-30

Informacja dot. Programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 zakończenie procesu odwołań

Szanowni Państwo,   uprzejmie informujemy, że dzień 31 marca 2021 roku będzie ostatnim dniem na składanie przez klientów Banku wniosków odwoławczych w przypadku otrzymania subwencji finansowej w całości lub w części w ramach Tarczy Finansowej 2.0.

Dowiedz się więcej
Komunikaty 2021-03-16

Ostrzeżenie odnośnie podszywania sie pod Infolinię Banku BPS

Szanowni Państwo, Departament Bezpieczeństwa Banku BPS informuje, iż w ostatnim czasie zanotowano próby wyłudzenia danych poprzez oszustów podszywających się pod numer Infolinii Banku BPS. Możliwe jest to dzięki technice zwanej spoofingowi. Oszuści wykorzystują słabe strony sieci GSM, które pozwalają im podszywać się pod dowolny numer telefonu - w tym Infolinię Banku BPS. Nie jest to związane z jakimkolwiek przełamaniem systemów bezpieczeństwa po stronie Banku.

Dowiedz się więcej
Komunikaty 2021-01-29

Informacja dot. wniosków Programu Rodzina 500+

Szanowni Państwo, Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 roku należy składać wnioski o ustalenie świadczenia wychowawczego w programie „Rodzina 500+”. Wszystkim klientom posiadającym rachunek osobisty z dostępem do bankowości internetowej eBankBS przypominamy o możliwości złożenia stosownego wniosku za pomocą bankowości elektronicznej. 

Dowiedz się więcej