Facebook Planet Plus

INFORMACJA O DYWIDENDZIE

Szanowni Członkowie Banku Spółdzielczego w Szczekocinach,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Szczekocinach. Działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 Prawa Spółdzielczego oraz § 21 ust. 1 pkt 4) Statutu Banku Spółdzielczego Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Szczekocinach podjęło decyzję o wypłacie dywidendy od udziałów członkowskich, z nadwyżki bilansowej netto za 2022 rok,  w wysokości 10,00% w stosunku rocznym.

Dywidenda zostanie postawiona do dyspozycji członków Banku od dnia 14 lipca 2023r.

Zarząd Banku Spółdzielczelczego w Szczekocinach