Facebook Planet Plus
Kredyty preferencyjne z dopłatą ARMiR do oprocentowania

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARMiR do oprocentowania

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu,
 • brak dodatkowych kosztów – jedyną opłatą jest prowizja za udzielenie kredytu, 
 • preferencyjne oprocentowanie kredytu,
 • sam wybierasz jak spłacasz kredyt – miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie,
 • możliwość sfinansowania do 80,00 % wartości inwestycji w przypadku kredytu inwestycyjnego,
 • możliwość sfinansowania do 100% wartości szkody w przypadku kredytu klęskowego,
 • dofinansowanie do oprocentowania przez ARiMR.
 • okres kredytowania do 15 lat,
 • możliwość karencji do 24 miesięcy,
 • kredyt przeznaczony jest na:
  • Realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym – Symbol RR,
  • Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych – Symbol Z,
  • Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji 
   w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – Symbol K01,
  • Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – Symbol K02,
  • Kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania – duże przedsiębiorstwa – Symbol DK01,
  • Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji rolnej – duże przedsiębiorstwa – Symbol DK02.

Aby skorzystać z kredytu wystarczy:

 • odwiedzić najbliższą placówkę Banku, nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji o kredycie i pomogą wypełnić wniosek kredytowy lub
 • uzupełnić formularz kontaktowy, pracownicy Banku skontaktują się w sprawie udzielenia kredytu

 

Masz więcej pytań?

Oprocentowanie kredytu zmienne oparte o stawkę referencyjną WIBOR 3M, przy czym ARiMR spłaca część odsetek.

Informacje dotyczące ryzyka stopy procentowej znajdziesz tutaj

 • brak opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu,
 • prowizja za udzielenie kredytu 2,00%.