Facebook Planet Plus

Obwieszczenie o I terminie licytacji nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym (działka ewid. nr 2419, obręb Ogrodzieniec o powierzchni 1.123m2)