Facebook Planet Plus

Oferta pracy - Analityk/Weryfikator ekspozycji kredytowych

OFERTA PRACY

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach zatrudni na stanowisko:

ANALITYK/WERYFIKATOR EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH 

Miejsce pracy: ODDZIAŁ CENTALA W SZCZEKOCINACH

Główne zadania m.in.:

 • Dokonywanie analiz /weryfikacji udzielanych ekspozycji kredytowych,
 • Monitoring sytuacji ekonomiczno – finansowej klientów Banku,
 • Dokonywanie okresowego przeglądu zabezpieczeń ekspozycji kredytowych udzielonych przez Bank
 • Dokonywanie okresowej analizy klasyfikacji ekspozycji kredytowych według przyjętych w Banku kryteriów,
 • Dokonywanie niezależnego przeglądu klasyfikacji portfela kredytowego,
 • Sprawowanie kontroli w ramach monitoringu kredytowego dotyczącej dokumentacji kredytowej pod kątem kompletności, poprawności 
  i wiarygodności,
 • Dokonywanie stosownych analiz sytuacji ekonomiczno – finansowej i przygotowywanie propozycji klasyfikacji ekspozycji kredytowych oraz tworzenia rezerw celowych,
 • Dokonywanie oceny poziomu ryzyka kredytowego,
 • Analiza poprawności tworzenia i rozwiązywania rezerw celowych na ekspozycje kredytowe,
 • Współudział w tworzeniu regulacji wewnętrznych w zakresie ryzyka kredytowego.
 • Opracowanie projektów regulacji wewnętrznych Banku obejmujących zasady zarządzania ryzykiem kredytowym, metodyk oceny zdolności kredytowej, w tym metodyk oceny zdolności kredytowej DEK oraz EKZH, oraz ich okresowa weryfikacja,
 • Tworzenie baz danych ekonomicznych dla potrzeb sporządzanych analiz,
 • Wykonywanie czynności związanych z obsługą systemów BIK, AMRON, SI-OKP, KRD
 • Udział w pracach Komitetu Kredytowego oraz prowadzenie dokumentacji Komitetu Kredytowego, i inne.

Wymagania:

 • wykształcenie: preferowane wykształcenie ekonomiczne: Finanse/ Bankowość/ Rachunkowość/ marketing i zarządzanie.
 • zdolności analityczne,
 • odporność na stres /umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysokie zdolności organizacyjne i umiejętność komunikacji, gotowość do szybkiej nauki i rozwoju zawodowego,
 • wysoka kultura osobista,
 • uczciwość, poufność, staranność i skuteczność pracy, profesjonalizm w działaniu (terminowe wykonywanie prac zgodnie z obowiązującym planem, raportowanie i sprawozdawania działań),
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B.
 • mile widziane doświadczenie w branży bankowej.


Wybranym osobom oferujemy:

 • pracę w stabilnym Banku Spółdzielczym,
 • rozwój zawodowy – pakiet szkoleń,
 • pracę z doświadczoną i rzetelną grupą współpracowników ,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • system premiowy uzależniony od skali zaangażowania,
 • benefity: pomoc świąteczna, dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci i inne

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny z dopiskiem w tytule:

„ANALITYK/WERYFIKATOR EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH ” 

osobiście w siedzibie Banku, pocztą tradycyjną lub na adres e-mail: sekretariat@bsszczekociny.pl

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla obecnych i przyszłych rekrutacji  prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Szczekocinach z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie celem ustalenia terminu odbycia spotkania z kierownictwem Banku.

Klauzula Informacyjna Administrator

Administratorem danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Szczekocinach. Dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i ich podanie jest niezbędne w zakresie z nich wynikających (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach do czasu jej cofnięcia. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, ul. Żeromskiego 8, 42-445 Szczekociny, 
oraz przez e-mail: iodo@bs-szczekociny.pl