Facebook Planet Plus

Zmiana organizacji pracy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania obowiązywać będą następujące godziny obsługi Klientów, z uwzględnieniem zasad mających chronić zdrowie Państwa i naszych Pracowników:

1.Wszystkie Placówki Banku będą czynne w następujących godzinach:

 • Centrala Banku w Szczekocinach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00  do  16:00
 • Oddział w Zawierciu: od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 15:45
 • Filia w Irządzach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00  do  15:45
 • Filia w Kroczycach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00  do  15:45
 • Filia w Szczekocinach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00  do  15:45
 • Filia we Włodowicach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00  do  15:45

2. W oddziale/filii jednocześnie może przebywać ograniczona liczba klientów – liczba klientów jest uzależniona od ilości obsługujących stanowisk, 
3. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów od pozostałych Klientów,
4. W oddziale/ filii zapewniamy możliwość dezynfekcji dłoni,
5. W naszych filiach/oddziałach prosimy o obowiązkowe zakrywanie ust i nosa. Jednocześnie informujemy, że pracownik Banku ma prawo poprosić Klienta o odkrycie ust i nosa (przy zachowaniu bezpiecznej odległości 2 m) w sytuacji, gdy konieczna jest identyfikacja lub weryfikacja tożsamości danej osoby (porównanie wizerunku ze zdjęciem w dowodzie tożsamości). W przypadku odmowy odkrycia twarzy, Klient nie zostanie obsłużony.
6. W godzinach od 10:00 do 12:00 w placówkach Banku pierwszeństwo obsługi mają seniorzy – osoby powyżej 60 roku życia.
7. Zachęcamy do ograniczenia wizyt w Placówkach Banku i wykonywania przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem bankowości internetowej, w szczególności jeśli Klient ma kaszel czy podwyższoną temperaturę.

Jednocześnie zapewniamy, że w naszych oddziałach/filach regularnie dezynfekujemy klamki, wszelkie powierzchnie i urządzenia specjalnymi preparatami. 

Nasze oddziały/filie pozostają otwarte, jednak z uwagi na wyjątkową sytuację, niektóre        z nich czasowo mogą funkcjonować inaczej niż zwykle. Naszym Klientom zapewniamy niezakłócony i ciągły dostęp do środków na rachunkach bankowych oraz wszelkich oferowanych produktów i usług zarówno w wybranych placówkach, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 

W zastępstwie osobistych wizyt w Placówkach, zachęcamy również do korzystania z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:

1. telefonicznego, pod numerami telefonów:

 • Oddział Centrala w Szczekocinach: tel/fax (034) 37 87 777, (034) 37 87 779
 • Oddział w Zawierciu: tel. (032) 67 07 627, tel/fax (032) 67 07 628
 • Filia w Irządzach: tel. (034) 37 87 711
 • Filia w Kroczycach: tel./fax (034) 37 87 722
 • Filia we Włodowicach: tel. (034) 37 87 733
 • Filia w Szczekocinach: tel. (034) 37 87 778

2. mailowego, pod adresem: sekretariat@bsszczekociny.pl

 
Ponadto rekomendujemy:

 • realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, telefonu, poprzez bankowość elektroniczną
 • wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczekocinach