Facebook Planet Plus
Rachunki rozliczeniowe NON-PROFIT

Rachunki rozliczeniowe NON-PROFIT

Korzyści z kontem NON-PROFIT:

 • 0 zł za otwarcie konta,
 • 0 zł za wydanie pierwszej karty,
 • bezpłatne wypłaty gotówki w szerokiej sieci bankomatów Grupy BPS,
 • 0 zł za wpłatę gotówki na rachunek bieżący w kasie Banku,
 • tanie przelewy,
 • swobodny dostęp do szerokiej oferty atrakcyjnych produktów Banku,
 • wygodna bankowość internetowa i mobilna.

Depozyty Banku Spółdzielczego w Szczekocinach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG).

Posiadaczami Pakietu mogą być samodzielne podmioty (organizacji) z przynależnością do prywatnego lub niepublicznego sektora non-profit (bez ogólnopolskich związków zawodowych i partii politycznych) nie prowadzące działalności zarobkowej, a w szczególności: organizacje o charakterze charytatywnym, ochotnicze straże pożarne, komitety społeczne, lokalne komitety wyborcze, szkolne rady rodzicielskie, kasy zapomogowo – pożyczkowe, amatorskie stowarzyszenia i kluby sportowe, koła łowieckie oraz organizacje społeczne (placówki) świadczące usługi społeczne w ramach kościołów i związków wyznaniowych. Pakiet przeznaczony jest również dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej posiadających status organizacji pożytku publicznego. 

Bank umożliwia złożenie przy użyciu bankowości internetowej następujące wnioski:

 • Wniosek o otwarcie rachunku pomocniczego;
 • Wniosek o debet

Aby to zrobić należy:

 • pobrać odpowiedni załącznik z zakładki "Do pobrania";
 • otworzyć załącznik w darmowym programie Acrobat Reader DC i uzupełnić wymaganymi danymi;
 • po przygotowaniu załącznika należy zalogować się do bankowości internetowej;
 • następnie kliknąć kafelek "Kontakt";
 • przejść do zakładki "Nowa wiadomość";
 • wybrać odpowiednią kategorię wiadomości, uzupełnić treść wiadomości i dodać załącznik;
 • na koniec należy kliknąć przycisk "Wyślij"

Pracownik Banku skontaktuje się z Państwem w ciągu 48 godzin.

Należy odwiedzić jedną z naszych placówek lub skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Banku, który udzieli szczegółowych informacji w zakresie otwarcia konta.

 

Masz więcej pytań?