Facebook Planet Plus
Express Elixir

Express Elixir

Zapomniałeś opłacić rachunki ?

Potrzebujesz szybko przekazać gotówkę ?

Przelew natychmiastowy Express Elixir to system dzięki któremu przekażesz w kilka sekund środki pieniężne z rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach na rachunek odbiorcy przelewu. Przelew realizowany jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. pomiędzy bankami , które są uczestnikiem systemu.

Jak działa Express Elixir ?

  • Przelew natychmiastowy można zlecić do odbiorcy, którego bank jest uczestnikiem systemu. Lista banków realizujących przelewy natychmiastowe Express Elixir dostępna jest na stronie internetowej www.expresselixir.pl 
  • Dyspozycję mogą złożyć zarówno klienci indywidualni oraz instytucjonalni za pomocą bankowości internetowej, posiadający rachunek w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach
  • Przelew realizowany jest przez 24h, 7 dni w tygodniu
  • Maksymalna kwota przelewu wynosi 10.000,00 PLN
  • Dyspozycja przelewu natychmiastowego może zostać złożona wyłącznie z datą bieżącą
  • Opłata za Express Elixir pobierana jest zgodnie z obowiązującą „Tabelą prowizji i opłat” Banku Spółdzielczego w Szczekocinach

EXPRESS ELIXIR… GDY LICZY SIĘ SZYBKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO !

 

Masz więcej pytań?