Facebook Planet Plus

Sorbnet2

Miło nam powiadomić, iż Bank Spółdzielczy w Szczekocinach oferuje posiadaczom rachunków realizację "szybkich przelewów" w systemie SORBNET2. Dyspozycje przelewów można składać w formie papierowej w placówkach Banku lub elektronicznej za pośrednictwem bankowości internetowej. 

Poprzez system SORBNET2 Bank realizuje zlecenia płatnicze kierowane do obcych banków. W przypadku Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie nie realizowane są przelewy w systemie Sorbnet2 bowiem wszystkie przelewy Elixir realizowane są w tym samym dniu rozliczeniowym w którym nastąpiło zlecenie dokonania przelewu.

Aktualną listę Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. można odnaleźć pod adresem: http://www.bankbps.pl/o-grupie-bps

W systemie SORBNET2 mogą być realizowane przelewy krajowe w PLN niezależnie od kwoty zlecenia, z wyjątkiem przelewów do ZUS i Krajowej Administracji  Skarbowej.

Dyspozycje przelewów SORBNET2 można realizować w dni robocze w placówce Banku oraz za pośrednictwem bankowości internetowej zgodnie z godzinami granicznymi realizacji przelewów w Banku Spółdzielczym w Szczekocinach. Dyspozycje w formie papierowej należy oznaczyć napisem "SORBNET". Opłata za przelew bezgotówkowy w systemie SORBNET2 wynosi jedyne 20zł niezależnie od kwoty. Opłata za wpłatę gotówkową w kasie Banku realizowaną w systemie SORBNET2 wynosi 0,60% nie mniej niż 30zł.

Jednocześnie informujemy iż wszystkie przelewy powyżej 1 000 000 zł (jednego miliona złotych) automatycznie księgowane są jako SORBNET2 - poniżej tej kwoty przelewy realizowane są na życzenie Klienta. 

 

Masz więcej pytań?