Facebook Planet Plus

Ubezpieczenia na życie i osobowe

Ubezpieczenie na życie i osobowe to oferta przeznaczona dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i rolników która może obejmować:

  • ochronę zdrowia i życia całej rodziny
  • świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku
  • OC w życiu prywatnym
  • zabezpieczenie przed skutkami finansowymi z tytułu szkód wyrządzonych przez członków rodziny
  • świadczenia związane z dzieckiem, rodzicami lub teściem
  • bezterminową ochronę seniorom
  • zabezpieczenie najbliższej osoby
  • pobyt w szpitalu
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

 

Masz więcej pytań?