Facebook Planet Plus

Władze Banku

Skład Rady Nadzorczej Banku

  • WITOLD  WÓJCIK -  Przewodniczący Rady
  • STANISŁAW  PYTLARZ - Za-ca Przewodniczącego Rady
  • MAŁGORZATA WÓJCIK - Sekretarz Rady
  • JOLANTA POŁCIK - członek Rady
  • EUGENIUSZ MIKODA - członek Rady
  • SEBASTIAN STAŃCZYK - członek Rady
  • SŁAWOMIR SIKORA - członek Rady

Skład Zarządu Banku

  • MONIKA  DZIĘCIOŁ - Prezes Zarządu 
  • ANNA ROK - Wiceprezes Zarządu  ds. handlowych
  • AGATA GLINKA - Wiceprezes Zarządu  ds. finansowych